AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. MUTFAKLAR     

2.1. Mutfak Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

2.2. Mutfak Mobilyaları      

2.3. Mutfak Mobilyaların da Aranan Özellikler    

3. MUTFAK MOBİLYASI ÜRETİMİ      

3.1. Standart ve Modül Kavramı    

3.2. Modüler Koordinasyonun Önemi ve Esasları

3.3. Mobilyada Modüler Anlayış ve Gerekliliği    

3.4. Modüler Mutfak Üretimine Genel Bir Bakış 

3.5. Modüler Mobilyanın Üretici ve Tüketici Yönünden Faydaları         

3.6. Modüler Mobilya Atölyelerinin Yönetimi ve Bulunması Gereken Birimler

3.6.1. Üretim atölyelerindeki birimler ve görevleri           

3.6.1.1. Satın alma birimi ve görevleri        

3.6.1.2. Üretim planlama birimi ve görevleri         

3.6.1.3. Planlama birimi ve görevleri          

3.6.1.4. Maliyetlendirme birimi ve görevleri         

3.6.1.5. Projelendirme birimi ve görevleri  

3.6.1.6. Kalite kontrol birimi ve görevleri  

3.6.1.7. Hammadde depo sorumlusunun görevleri

3.6.1.8. Bakım onarım birimi ve görevleri  

3.6.1.9. İthalat-İhracat birimi ve görevleri 

3.6.1.10. Personel birimi ve görevleri         

3.6.1.11. Muhasebe birimi ve görevleri     

3.6.1.12. Pazarlama birimi ve görevleri      

3.6.2. Modüler mobilya üretim sistemleri  

3.7. Mutfak Donatı Elemanlarının Üretiminde Kullanılan Malzemeler  

3.7.1. Tabakalı malzemeler 

3.7.1.1. Masif ahşap malzeme         

3.7.1.2. Yonga levha 

3.7.1.3. Lif levha       

3.7.1.4. Yüksek basınçta sıkıştırılmış dekoratif lamine levha (laminant)

3.7.1.5. Werzalit       

4. MUTFAK MOBİLYASI ÜRETİMDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER       

4.1. Yapım Resmi Çizimi      

4.2. Sözleşmeler       

4.3. Maliyet Listeleri           

4.4. Maliyet Analiz Formu Çıkarılması      

4.5. Girdi Kontrol Talimatları         

4.6. Gelen Malzeme Kabul Kontrol Tutanakları   

4.7. Modüler Mutfak Dolaplarının Standart ve Modüler Üretiminin Gerektirdiği Olanak ve Kısıtlamalar

4.7.1. Üretimdeki olanak ve kısıtlamalar   

4.7.2. Montaj depolama ve nakliye aşamasındaki olanak ve kısıtlamalar         

4.8. Mutfak Mobilyası Üretiminde ve Montajında Kullanılan Toleranslar        

4.8.1. Üretim aşamasındaki toleranslar     

4.8.2. Malzemedeki toleranslar      

4.8.2.1. Yonga levha 

4.8.2.2. MDF levhalar         

4.8.2.3. Masif ahşap malzemeler    

4.8.3. Montaj aşamasındaki toleranslar     

5. MUTFAK MOBİLYASI ÖRNEĞİ        

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

7. KAYNAKLAR     

ŞEKİLLER

Şekil 3.1: Büyük bir işletmeye ait yönetim şeması           

Şekil 4.1: Mutfak Mobilyası Ön Cephesi  

TABLOLAR

Tablo 3.1: Tablalı mobilyalarda seri üretim genel iş akış şeması (gövde)          

Tablo 3.2: Tablalı mobilyalarda seri üretim genel iş akış şeması (kapak)         

Tablo 4.1: Modül 1 malzeme analiz formu 

Tablo 4.2: Modül 2 Malzeme analiz formu

Tablo 4.3: Modül 3 Malzeme analiz formu

Tablo 4.4: Modül 4 Malzeme analiz formu

Tablo 4.5: Modül 5 Malzeme analiz formu

Tablo 4.6: Modül 6 Malzeme analiz formu

Tablo 4.7: Modül 7 Malzeme analiz formu

Tablo 4.8: Modül 8 Malzeme analiz formu