AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. ODUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

    2.1. Nemli Hava   

            2.1.1. Özgül nem       

            2.1.2. Bağıl nem

            2.1.3. Mutlak nem

            2.1.4. Özgül hacim

            2.1.5. Özgül kütle

    2.2. Odun-Su İlişkileri      

            2.2.1.  Odunun rutubeti

                        2.2.1.1. Rutubet halleri

            2.2.2. Odunun genişleme ve daralması

    2.3. Odunda Higroskopik Su Hareketi   

            2.3.1. Stasyoner durum        

            2.3.2. Enstasyoner durum    

            2.3.3.Odunda nem difüzyonu

            2.3.4. Boyuna yönde rutubet difüzyonu

            2.4.Odunun Termik Özellikleri

            2.4.1. Termik genişleme      

            2.4.2. Özgül ısı          

            2.4.3. Isı iletkenliği   

            2.4.4. Isı değeri         

        2.4.5.Isı radyasyonu

3. MOBİLYA YAPIMDA KULLANIILAN ÖNEMLİ YERLİ AĞAÇ TÜRLERİNİN İNCELENMESİ

    3.1. Sert Ağaçlar  

            3.1.1. Akçaağaç:       

            3.1.2. Ceviz   

            3.1.3. Çınar   

            3.1.4. Dişbudak        

            3.1.5. Gürgen

            3.1.6. Karaağaç        

            3.1.7.Kayın    

            3.1.9. Meşeler          

                   3.1.8.1.Beyaz meşeler   

              3.1.8.2.Kırmızı Meşe         

            3.1.9.Huş       

            3.1.10. Porsuk           

            3.1.11.Sığla Ağacı     

            3.1.12. Şimşir

            3.1.13. Yalancı akasya         

    3.2. Yumuşak Ağaçlar      

            3.2.1.Ardıçlar

       3.2.2. Çamlar

            3.2.3. Ihlamur

            3.2.4. Kavak 

            3.2.5. Kestane          

            3.2.6. Kızılağaç         

            3.2.7. Köknarlar

            3.2.8. Ladin   

            3.2.9. Söğüt:  

4. MOBİLYA YAPIMINDA KULLANILAN ÖNEMLİ YABANCI AĞAÇ TÜRLERİNİN İNCELENMESİ

    4.1. Limba (Terminalia Superb)  

            4.1.1. Ağaç özellikleri          

            4.1.2.Odun özellikleri           

            4.1.3. Fiziksel özellikleri      

            4.1.4.Mekanik özellikleri    

            4.1.5.Kullanım yerleri          

    4.2.Açık Kırmızı Meranti (Lıght Red Meranti

            4.2.1. Makroskopik özellikleri        

            4.2.2.Dayanıklılığı

            4.2.3.Direnç özellikleri

            4.2.4.Kullanıldığı yerler

    4.3. African Mahogany    

            4.3.1. Makroskopik özellikleri        

            4.3.2.Dayanıklığı

            4.3.3.Direnç özellikleri         

            4.3.4.Kullanıldığı yerler       

    4.4. Amerikan Mahogany

            4.4.1. Makroskopik özellikleri        

            4.4.2.Dayanıklılığı

            4.4.3.Direnç özellikleri

4.4.4.Kullanıldığı yerler

    4.5. Avodire (Turreanthus Africana Pallegrin)  

            4.5.1. Makroskopik özellikleri

            4.5.2. Dayanıklılığı   

            4.5.3. Direnç özellikleri        

            4.5.4. Kullanıldığı yerler      

    4.6. Avrupa Dişbudağı-Ash (European) (Fraxinus excelsior L.)

            4.6.1. Makroskopik özellikleri

            4.6.2. Dayanıklılığı   

            4.6.3. Direnç özellikleri        

            4.6.4. Kullanıldığı yerler      

    4.7. Balsa(Ochroma Lagopus)    

            4.7.1. Makroskobik özellikleri        

            4.7.2. Dayanıklılığı   

            4.7.3. Direnç özellikleri        

            4.7.4. Kullanıldığı yerler      

    4.8. Koyu Kırmızı Meranti-Dark Red Meranti 

            4.8.1. Makroskopik özellikleri        

            4.8.2. Dayanıklılığı   

            4.8.3. Direnç özellikleri        

            4.8.4.Kullanıldığı yerler

    4.9. Okume-Gaboon (Aucoumea Klaineana)     

            4.9.1. Makroskopik özellikleri        

            4.9.2. Dayanıklılığı   

            4.9.3. Direnç özellikleri        

            4.9.4. Kullanıldığı yerler      

    4.10. Pelesenk - Lignum Vitae (Guaiacum officinale)   

            4.10.1. Makroskopik özellikleri      

            4.10.2. Dayanıklılığı 

            4.10.3. Direnç özellikleri

            4.10.4. Kullanıldığı yerler    

    4.11. Sarı Meranti-Yellow Meranti (Shorea spp)          

            4.11.1. Makroskopik özellikleri      

            4.11.2. Dayanıklılığı 

            4.11.3. Direnç özellikleri      

            4.11.4.Kullanıldığı yerler     

    4.12. Seylan Abanozu (Diospyros ebenum)       

            4.12.1. Makroskopik özellikleri      

            4.12.2. Dayanıklılığı 

            4.12.3. Direnç özellikleri      

            4.12.4. Kullanıldığı yerler    

    4.13. Tik-Teak (Tectona grandis Linn f.)           

            4.13.1. Makroskopik özellikleri      

            4.13.2. Direnç özellikleri      

            4.13.3. Kullanıldığı yerler

5. AĞAÇ MALZEMENİN ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI

    5.1. Müzik Aletleri Yapımında Ağaç Malzeme

            5.1.1.Müzik aletleri yapımında ağaç malzemenin özellikleri

            5.1.2. Müzik aletleri yapımında kullanılan ağaç türleri    

    5.2. Uçak Yapımında Kullanılan Ağaç Malzeme           

            5.2.1. Uçak yapımında kullanılan ağaç malzemenin teknik özellikler

            5.2.2. Uçak yapımında ağacın kullanılmasının sebepleri  

            5.2.3. Uçak aksamında kullanılan ağaçlar:

            5.2.4. Uçak inşaatına elverişli olan ağaçlar hakkında bir cetvel  

            5.2.5. Uçak yapımında kullanılacak olan belli ağaçların seçilme, kesilme ve biçilme   

                  şartnamesi          

    5.3. Bina Yapımında Ağaç Malzeme      

            5.3.1. Bina yapımında ağaç malzemede aranan özellikler

    5.4.Parke Üretiminde Ağaç Malzeme:   

    5.5. Su Soğutma Kulelerinde Ağaç Malzeme    

            5.5.1. Kullanılan ağaç cinsleri ve boyutları

    5.6. Deniz Araçları Yapımında Kullanılan Ağaç Malzeme       

            5.6.1. Tersanelerde yapımda yardımcı malzeme olarak kullanılması

            5.6.2. Büyük gemi yapımında ağaç malzemenin kullanılması       

            5.6.3.  Küçük gemi yapımında ağaç malzemenin kullanılması

    5.7. Kurşun Kalem Yapımında Kullanılan Ağaç Malzeme       

            5.7.1. Kurşun kalem fabrikasyonu  

    5.8. Mekik Yapımında Kullanılan Ağaç Malzeme        

    5.9. Ağaç Malzemenin Diğer Kullanış Yerleri   

            5.9.1. Alet sapları

            5.9.2. Ağaç , model ve şablonlar     

            5.9.3. Ağaç malzemeden yapılmış ayakkabılar      

            5.9.4. Tersimat Aletleri        

            5.9.5. Ağaç Protezler

    5.10 Mobilya yapımında,sert ve yumuşak ağaçların kullanılmasının  sebepleri

6.SONUÇ

KAYNAKLAR

 ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil.2.1.  Odunda serbest su ve bağıl su ilişkisi

Şekil 2.2.  Difüzyon özgül ağırlık ilişkisi

Şekil 2.3.  Odun rutubetinin fonksiyon olarak difüzyon katsayısı diyagramı

Şekil 2.4.  Odun rutubeti ve hava sıcaklığının fonksiyonu olarak difüzyon katsayısı   değişmeleri

Şekil 2.5.  Bağıl su difüzyon ilişkisi

Şekil 2.6.  Hücrenin Şematik Olarak Gösterilmesi

Şekil 2.7.  Hücre içerisindeki lümenin şematik olarak gösterilmesi

Şekil.5.1. Tomruklardan kalem tahtacıklarının hazırlanması

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 2.1.  Çeşitli bağıl nemlerde hareket katsayısı değerleri

Tablo 2.2.  Hava basıncı

Tablo2.3..Çeşitli ağaçların lineer genişleme katsayısı

Tablo 2.4.. Bazı ağaç türlerinin tam kuru haldeki ısı değerleri

Tablo 4.1.  Çeşitli ağaç türleri odunlarının direnç değerleri(%12 rutubet miktarında

Tablo.5.1.  Tayyare inşaatında kullanılabilen ağaçların asgari evsaf cetveli

SİMGELER VE KISALTMALAR

DB = Bağlı su difüzyon kat sayısı.

DBT = Teğet yönde bağlı su difüzyon kat sayısı.

DBL = Lifler yönünde bağlı su difüzyon kat sayısı.

DgL = Odunda boyuna yönde su buharı difüzyon kat sayısı.

E1 = Kullanılan ölçü birimine ait bir sabit değerdir.

L = Uzunluk.

P = Basınç.

Q = Isı miktarı.

HK = Hareket kat sayısı.

 = Bağıl nem farkı.

= Malzeme yüzeyinin ısı emisyon sabiti.

∆L = Isı artışı ile meydana gelen uzama miktarı.

∆t = Sıcaklık artışı.

Lineer genişleme kat sayısı.