AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. OKUL     KOOPERATİFLERİ  

2.1. Kooperatifin Kurulması

2.2. Kooperatif Birlikleri     

2.3. Ortakların Görevleri ve Hakları         

            2.3.1. Ortak sayısı    

            2.3.2. Ortakların görevleri

            2.3.3. Ortakların hakları      

            2.3.4. Ortaklıktan çıkma      

            2.3.5.Ortaklıktan çıkarılma 

            2.3.6. Ortaklıktan çıkan ve çıkarılanların hakları 

2.4. Dağıtma ve Dağılma Şekli       

            2.4.1. Dağıtma ve Dağıtılma sonu işlem     

2.5. Çeşitli Hükümler           

3. KOOPERATİFİN ORGANLARI          

3.1. Genel Kurul       

            3.1.1. Genel kurulun görevleri        

            3.1.2. Genel kurulun toplanma şekilleri     

      3.1.2.1. Olağan toplantı  

      3.1.2.2. Olağanüstü toplantı      

            3.1.3. Genel kurulun toplantıya çağrılma usulü ve gündem          

            3.1.4. Genel kurul toplantısı ve oy çoğunluğu        

3.2. Yönetim Kurulu 

            3.2.1. Yönetim kurulunun görevleri

            3.2.2. Yönetim kurulunun kooperatifi temsili         

3.3. Denetleme Kurulu        

            3.3.1. Denetleme kurulunun görevleri        

            3.3.2. Denetleme kurulunun sorumluluğu  

4. KOOPERATİFİN HESAPLARI

4.1. Sermaye 

4.2. Payların Şekilleri ve Ödeme Biçimleri

4.3. İş Yılı      

4.4. Bilanço   

4.5. Satın Alma ve Fiyatlandırma    

4.6. Olumlu Gelir-Gider Farkının Dağıtımı

4.7. Paraların Saklanması    

4.8. Paraların Kullanılması  

5. FONLAR  

5.1. Yedek Akçe       

5.2. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Fonu     

5.3. Tutulacak Defterler      

            5.3.1. Ortak kayıt defteri     

            5.3.2. Yönetim kurulu karar defteri

            5.3.3. Kasa defteri    

            5.3.4.Muhasebe defteri       

            5.3.5.Envanter ve bilanço defteri    

            5.3.6. Demirbaş ve amortisman defteri      

6. KOOPERATİFÇİLİK KOLUNUN FAALİYETLERİ VE GÖREVLERİ      

6.1. Genel Hükümler

6.2. Eğitici Kolun Kuruluşu 

6.3. Eğitici Kolun Organları ve Görevleri  

            6.3.1.   Eğitici kol başkanının Görevleri     

            6.3.2. Eğitici kol başkan yardımcısının Görevleri  

            6.3.3. Eğitici kol sekreterinin Görevleri     

            6.3.4. Eğitici kol saymanın Görevleri         

6.4. Eğitici Kolun Çalışma Alanları 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR         

EKLER         

Ek;1. Kasa defteri    

Ek;2. Muhasebe defteri      

Ek;3.Envanter defteri          

Ek;4.Bilanço defteri