AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. OSMANLI DÖNEMİ AHŞAP İŞLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

3. SÜSLEMELERDE KULLANILAN AĞAÇ  TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

4. AHŞAP İŞLERİNDE KULLANILAN SÜSLEME TEKNİKLERİ

4.1. Oyma Tekniği

4.1.1. Düz yüzeyli derin oyma tekniği

4.1.2. Kabartmalı derin oyma tekniği

4.1.3. Çift katlı rölyef tekniği

4.1.4. Eğri kesim tekniği

4.2. Kündekari Tekniği

4.2.1. Hakiki kündekari

4.2.2. Taklik kündekarı

4.2.2.1. Çakma veya kabartma kündekari

4.2.2.2. Tamamen çakma kündekari

4.3. Kafes (Ajur) Tekniği

4.3.1. Sade kafes tekniği

4.3.2. Arası dolgulu kafes tekniği

4.4. Kakma Tekniği

4.4.1. Tahta kakma

4.4.2. Sedef ve fildişi kakmalar

4.4.2.1. Sedef kakma veya gömme

4.4.2.2. Sedef mozaik tekniği

5. EDİRNEKARİ

6. OSMANLI DÖNEMİNDEKİ AHŞAP ESERLERDEN ÖRNEKLER

6.1. Çorum, Hamit (Muzaffer Paşa) Camii Minberi

6.2. Çorum Ulu Camii Minberi

6.3. Birgi, Aydınoğlu Mehmed Bey Camii (Ulu Cami) Minberi

6.4. Birgi, Aydınoğlu Mehmed Bey Camii (Ulu Cami)  Pencere Kapakları

6.5. Ürgüp, Damse Köyü, Taşkın Paşa Camii Mihrabı

6.6. Niğde, Sungur Bey Camii Kuzey Kapısı

6.7. Ahi Serafeddin Sandukası

6.8. Kastamonu, Kasaba Köyü, Mahmut Bey Camii, Ahşap  Tavan Konstrüksiyonu ve Stalaktitli Sütun Başlığı

6.9. Ankara, Genegi Mescidi, Mukarnaslı Sütun Başlığı

6.10. Kur’an  Mahfazası  ve Mum  İskemlesi

6.11. Mozaik Tekniğiyle Yapılan Bir Rahle

6.12. Ampir Tarzda İki Rahle

6.13. Ders Rahlesi ve Eser-i Şam Rahle

6.14. Osmanlı Sedefli Sandık ve Şehzade Çalışma Masası

7. OSMANLI-BATI SANATI İLİŞKİLERİ

7.1. Ondokuzuncu Yüzyılda Batı Mimari Üslubu’nun  Osmanlı  Saraylarına Yansıması

7.2. Batı Mobilyasının Osmanlı Saraylarına Döşeme Unsuru Olarak Girmesi

8. 19.YY OSMANLI SARAYLARINDA GÖRÜLEN  MOBİLYA ÜSLUPLARI

8.1. Dolmabahçe Sarayı

8.2. Beylerbeyi Sarayı

8.3. Yıldız Sarayı-Şale Köşkü

9. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

SÖZLÜK

 

Arşitektonik   : Cumba ve kafes tekniklerinin mobilyaya uygulanması

Bur                             : Fıstıki renk

Eklektizm                   : Seçmecilik

Köşebent                   : Köşebağı

Madalyon                  : Boyuna zincirle asılan süs eşyası

Nesih                          : Bir yazı sitili

Niş                              : Arı, akrep gibi böceklerde olan iğne, diken,

                             zehir ağı.

Rumi                          : Süslemede stilize edilmiş yaprakları andıran ve

                             umumiyetle zıt kıvrımlı iki parçacıktan, bazen tek

                             parçadan ibaret olan motiflerle bir göbeğe bağlı

                             olarak spiral kıvrımları halinde yapılan süsleme

                             nev’i ve süslemedeki motiflerden herbiri.

Sütunçe                      : Gazete, kitap veya dergi gibi şeylerde sayfanın

                             yukarıdan aşağı doğru bölünmüş olduğu

                             kısımlardan herbiri.

Şemse             : Güneş