AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2.OTELBÖLÜMLERİ

      2.1.Otel  Odaları  Tanımı  ve  Çeşitleri

            2.1.1.  Tanım 

            2.1.2. Çeşitleri          

      2.2. Rezervasyon

      2.3. Otel  Çalışma  Bürosu   ve  Büro  Sistemlerindeki  Mobilyaların     

             Özellikleri    

             2.3.1.Tanım  

             2.3.2. Otel Büro  Sistemlerindeki  Mobilyaların  Özellikleri      

       2.4. Lobi tanımı mobilyaları ve özellikleri       

       2.5. Restoran     

       2.6. Mutfak        

              2.6.1.Mutfağın  Konumu   

              2.6.2. Mutfak  Şekilleri                                            

                       2.6.2.1. Tek  Taraflı  Mutfaklar      

                       2.6.2.2. Çift  Taraflı  Mutfaklar       

                      2.6.2.3.  L    Mutfak   

                       2.6.2.4.  U    Mutfak 

             2.6.3. Mutfak  Dolap  Ölçüleri       

             2.6.4. Otel  Mutfaklarında  Göz  Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler 

       2.7. Balkonların  Tanım  ve  Özellikleri          

3. OTELLERDE  KULLANILAN  BELLİ  BAŞLI  MOBİLYALAR    

       3.1. Otel  Karyolaları    

             3.1.1. Tanım 

             3.1.2. Karyola  Ölçüleri      

      3.2. Tuvalet  Masası      

      3.3. Komodin      

      3.4. Orta  Masası  (Sehpa)        

      3.5. Puf

      3.6. Elbise  Dolabı          

      3.7. Çalışma  Masası     

      3.8. Döner  Koltuk         

      3.9. Dolaplar  ve   Seperatörler

      3.10.Döşemeli oturma  mobilyaları       

      3.11. Amerikan Bar       

      3.12. Servis  Arabaları   

4. OTEL MOBİLYALARINDA KULLANILAN MAMÜLLRİN  ÖZELLİKLERİ    

      4.1. Mobilyaların hammaddesine  göre  sınıflandırılması       

      4.2. Kullanılacak Kerestenin Hammadde Seçiminde Göz Önünde Tutulması   Gereken Özellikler

      4.3. Yonga Levhanın  Mobilya Üretiminde Kullanılması ve Özellikleri         .

              4.3.1. Yonga  levhaların  genel  özellikleri           

             4 .3.2. Yonga  levhalarda  en  çok  kullanılan  birleştirme  yöntemleri  

      4.4. Kontrplakların  mobilya  üretiminde  kullanılması           

      4.5. Lif  levhaların  mobilya üretiminde  kullanılması 

      4.6.Mobilya  endüstrisinde  kaplamanın  kullanımı  ve  özellikleri    

      4.7.Kağıt ve plastik  kaplı dekoratif levhaların mobilya  üretiminde  kullanılması  

      4.8.Mobilya üretiminde tekstil  ürünlerinin  kullanılması       

            4.8.1.Döşemelik  tekstil ürünlerinin yapısı özellikleri ve kullanımı         

      4.9. Mobilya  üretiminde  sentetik  deri  ürünlerinin kullanılması     

      4.10.Otellerde kullanılan  mamulün  polimerleşmesi  

      4.11. Mobilya üretiminde kullanılan  metal  aksamlar           

               4.11.1. Mobilya  üretiminde  kullanılan  metaller          

                           4.11.1.1. Pirinç      

                           4.11.1.2. Mazak    

                           4.11.1.3 . Alüminyum        

               4.11.2. Özellikleri  ve  Kullanım  Alanları           

5. OTEL  MOBİLYALARINDA  KULLANILAN  AĞAÇ MALZEMENİN   ISI MÜNASETLERİ

       5.1. Sıcaklık Artışı ile Odunda Meydana  Gelen  Genişlemeler  (Termik  genleşme)       

               5.1.1. Isı  ile  meydana  gelen  boyutsal  genişlemeler  

       5.2. Ağaç  Malzemede  Isı  Radyasyonu  (Işıması)                                                                                                                        

       5.3. Odunda  Konveksiyon  Yolu  ile  Isı  Yayılması  

       5.4. Isının  Kondöksiyon  (İletim)  Yolu  ile  Yayılması          

6.  OTEL MOBİYALARINDA  KULLANILAN AĞAÇ  TÜRÜNÜN SES  YAYILMASINA ETKİSİ         

       6.1.  Ses  ile  İlgili  Terminoloji

               6.1.1. Ses   

       6.2. Ağaç  Türünün  Ses  Yayılmasına  etkisi 

               6.2.1. Odunda  sesin  yayılma  hızı          

               6.2.2. Ağaç  Malzemede  Sesin  Yayılma  Hızını  Etkileyen  Faktörler

                         6.2.2.1Özgül  Ağırlığın  Sesin  yayılmasına  Olan  Etkisi

               6.3.2. Rutubetin  Sesin  Yayılmasına  Olan  Etkisi        

               6.2.4. Lif  Kıvrıklığının  Sesin  Yayılmasına  Olan  Etkisi         

               6.2.5. Yıllık  Halka  Yapısının  Sesin  yayılmasına  Olan  Etkisi           

               6.2.6. Odun  Kusurlarının  Sesin  Yayılmasına  Olan   Etkisi    

                6.2.7. Ağaç Malzemede Ses Yayılmasına Karşı Gösterilen Direnç (Ses      rezistansı)        

7.KULLANILAN  MALZEMENİN  KALİTESİ  VE  ÜST  YÜZEY İŞLEMLERİ      

       7.1. Kullanılan  Malzemenin  Fonksiyonel  Özellikleri          

       7.2. Kullanılan  malzemenin  Kalite  Özellikleri         

       7.3. Otel  Mobilyalarına  Uygulanan  Üst  Yüzey  İşlemleri  

              7.3.1.Mobilya  yüzeyleri  soğuk sıvılara  karşı  dayanıklılığın  tayini   

              7.3.2. Mobilya  yüzeyler  sıcak  sıvılara  karşı  dayanıklılığın  tayini                                                                                                                                                             

              7.3.3.  Mobilya  yüzeyleri  kuru  sıcaklığa  karşı  dayanıklılığın  tayini

              7.3.4.  Mobilya  yüzeyleri  su  buharına  karşı  dayanıklılığın  tayini    

              7.3.5. Mobilya  yüzeyleri  yaş  sıcaklığa  karşı  dayanıklılığın  tayini   

              7.3.6. Mobilya  yüzeyleri  sigara  ateşine  karşı  dayanıklılığın  tayini 

              7.3.7 Döşemeli  mobilyaların  sigara  ateşine  karşı  dayanıklılığın  tayini       

              7.3.8. Mobilya  yüzeylerinin  mekanik  tesirlere  karşı  dayanıklılığın  tayini  

              7.3.9. Mobilya  yüzeylerinin  mekanik  tesirlere  karşı  dayanıklılığın  tayini  

              7.3.10.Boya  ve  vernikle  yüzey  kurutma  testi –Ballotini  yöntemi.   

              7.3.11.Otellerde kullanılacak  mobilyaların  kalite  bakımından  üret yerlerinin belgelendirilmesi   

8. OTEL  MOBİLYALARI  İMALAT  İŞLEM  SIRASI (TEKNİK  MODEL  PLANLAMASI)  VE  ORGANİZASYONU

       8.1.Otel  mobilyaları  üretiminde  üretim  organizasyonu      

                                                  ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil   2.1.  Çalışma  bürosu  sistemi          

Şekil   3.1.  Otel  Karyolası 

Şekil   3.2  Tuvalet  Masası

Şekil   3.3  Komodin 

Şekil   3.4.  Orta  Masası    

Şekil   3.5.  Puf         

Şekil   3.6. Elbise  Dolabı  Düzenlemesi     

Şekil   3.7.  Gömme  Dolabının  Düzenlemesi        

Şekil   3.8.  Çalışma  Masalarına  Örnekler          

Şekil   3.9.  Döner  Çalışma   Koltuğu        

Şekil   3.10 Oturma  mobilyasında ölçü      

Şekil   3.11. Amerikan  Bar 

Şekil   4.1.  Yonga  levhalarda en  çok  uygulanan birleştirme yöntemleri         

Şekil   5.1.   Odun  rutubeti ile emisyon  kabiliyeti  arasındaki ilişki

Şekil   5.2.   Değişik  materyalde  sıcaklıkla emisyon kabiliyeti  arasındaki  ilişki

Şekil   6.1. Ladin  odununda  yoğunluk  ile  liflere  paralel  yönde  sesin  yayılma  hızı  arasındaki  ilişki

Şekil   6.2.  Meşe  odununda  özgül  ağılık  ile  liflere  paralel  yönde sesin  yayılma  hızı  arasındaki ilişki

Şekil   6.3.  Meşe  ve  Ladinde  rutubet  miktarının  liflere  paralel  yönde  ses  yayılma  hızı  üzerinde  etkisi           

 

                                             ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge  6.1. Bazı ağaç türlerinde değişik  yönlerde  elastikiyet  modülleri  ile  ses hızları  değerleri. 

Çizelge 6.2.  Ağaçlarda  özgül  ağırlığa  bağlı  olarak  sesin  yayılma  hızı         

Çizelge 6.2.  Odunda  rutubet  arttıkça  ses  hızının  azalması