AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ

2.  ŞERİT TESTERE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

      2.1.  Makine ve Kasnaklar

      2.2.  Şerit Testere Malzemesi

      2.3.  Kuvvetler

      2.4.  Diş Geometrisi

             2.4.1.  Diş geometrisi

             2.4.2.  Talaş Açısı

             2.4.3.  Serbest Açı

             2.4.4.  Diş Derinliği Hatve

             2.4.5.  Diş Dibi

             2.4.6.  Diş Boşluğu

2.4.7.  İlerleme Hızı

                      2.4.8.  Yan Boşluk Açıları

      2.5.  Şerit Testerelerin Kullanıldığı yerler

      2.6.  Odun ve Şerit testere

      2.7.  Şerit Testere Lamasının Özellikleri

 2.7.1.  Şerit Testere Laması ve Görünüş Özellikleri

                  2.7.1.1.  Genişlik ve Kalınlık

                  2.7.1.2.  Düzgünlük ve Doğrusallık

                  2.7.1.3.  Yüzey ve Kenar Özellikleri

                  2.7.1.4.  Doğrultma ve Gerilimlendirme

                  2.7.1.5.  Çaprazlama ( sağa – sola bükme, şişirme)

      2.8.  Şerit Testere Laması Seçimi

      2.9.  Diş Profilleri Hakkında Genel Bilgiler

      2.10.  Diş Profili Seçimi

      2.11.  Şerit Testere Lamasının Mukavemet Özelliklleri

            2.11.1.  Aşınma Direnci

            2.11.2.  Çekme Dayanımı (Gerginlik) Sürekliliği

            2.11.3.  Yorgunluk dayanımı

3.  ŞERİT TESTERE LEVHALARININ BAKIM VE ONARIMI

      3.1.  Şerit testere Bakımı

            3.1.1.  Testere Bakımı

                  3.1.1.1.  Temizlik ve Göz Kontrolü

                  3.1.1.2.  Çatlak Tamiri

                  3.1.1.3.  Kırık Diş Tamiri

      3.2.  Testere Çatlaklarının Başlaması ve Nedenleri

            3.2.1.  Titreşim Çatlakları

            3.2.2.  Gerilim Çatlakları

            3.2.3.  Kullanım Çatlakları

           3.2.4.  Malzeme Çatlakları

      3.3.  Levha Çatlaklarının Tespiti

            3.3.1.  Girdaplı Akım ile Çatlak Tespiti

            3.3.2.  Boyama ile Çatlak Tespiti

      3.4.  Çatlak Testere Levhalarının Bakımı

      3.5.  Hasarlı veya Kırık Dişli Levhaların Bakımı

     3.6.  Diş Boşluğunun Bakımı

     3.7.  Tezgah Bakımı

     3.8.  Şerit Testere Lamasının Kaynatılması

           3.8.1.  Kısaç Kaynağı Aparatı ile Kaynak Yapılması

           3.8.2.  Pürmüzle Kaynak Yapılması

           3.8.3.  Elektrikli Kaynak Makinesi ile Kaynak Yapılması

           3.8.4.  Ark Kaynak Makinesi ile Kaynak Yapılması

      3.9.  Gerilim Verme ve Doğrultma

            3.9.1.  Gerilim Verme

            3.9.2.  Doğru ve yanlış gerilim verme sonuçları

            3.9.3.  Gerilim Verme Prosedürü

            3.9.4.  Gerilimin Kontrol Edilmesi

            3.9.5.  Gerilim Verme Miktarı

            3.9.6..Enine ve Boyuna Doğrulma

                     3.9.7. Çekiçler

      3.10.  Şerit Testere Lamasının Çaprazlanması

            3.10.1.  Çapraz Demirleri

            3.10.2.  Çapraz Pensleri

            3.10.3.  Çapraz Aparatları

            3.10.4.  Çapraz Makineleri

      3.11.  Diş ezme

            3.11.1.  Ön Hazırlık

            3.11.2.  Diş Ezme Aparatı

            3.11.3.  Diş Ezme İşlemi

            3.11.4.  Yan Eşitleme İşlemi

      3.12.  Ezme Hataları Nedenleri ve Giderilmesi

      3.13.  Şerit Testerelerde Dişlerin Stelitlenmesi

            3.13.1.  Stellite Malzemeleri

            3.13.2.  Otomatik Stellite Kaplama Teçhizatı

                  3.13.2.1.  Direnç Kaynağı ile Stellite Kaplama

                  3.13.2.2.  Plazma Kaynağı ile Stellite Kaplama

            3.13.3.  Yan boşluk açıları

            3.13.4.  Stellite Kaplama Sonrası

      3.14.  Diş Profilinin Taşlanması

            3.14.1.  Taşlar ve Tezgahlar

      3.15.  Testere levhalarının bilenmesi

            3.15.1.  Bileme İşlemi

            3.15.2.  Bileme Hataları

            3.15.3.  Tekrar Bileme

      3.16.  Burulmanın Düzeltilmesi

      3.17.  Şerit Testere Lamasını Sökmek takmak

      3.18.  Şerit Testere Lamasını (stokta bekleme) Depolama

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1  Talaş oluşması ve taşınması

Şekil 2.2  Testere yan boşluğu

Şekil 2. 3  Kasnağa bağlanmış şerit testere

Şekil 2. 4  Germe kuvvetlerinin uygulanması

Şekil 2. 5  Kasnak kesidi

Şekil 2. 6  Şerit testerenin kasnağa bağlanması

Şekil 2. 7  Konvonsiyonel ve modern yataklar

Şekil 2. 8  Kesme işlemi

Şekil 2. 9  Diş geometrisi

Şekil 2. 10  Serbest açının seçilmesi

Şekil 2. 11  Hatve .diş derinliği ilişkisi

Şekil 2. 12  Diş dibi radyüsü

Şekil 2. 13  Diş boşluğu

Şekil 2. 14  İlerleme hızının hesaplanması

Şekil 2. 15  Yan açılar

Şekil 2. 16  Testere lama boyunun belirlenmesi

Şekil 2. 17  Eğmeç yarı çapı ve buna uygun lama ölçüleri

Şekil 2. 18  Şerit testere lamasında doğrusallık kontrolü

Şekil 2. 19  Şerit testere lamasında eğrilik kontrolü

Şekil 2. 20  Şişirilmiş bir dişle vicker birimleri ile sertlik artışı

Şekil 3. 1  Çatlağın puntalama yolu ile durdurulması

Şekil 3. 2  Kasnakların düzlemsellik kontrolü

         Şekil 3. 3Düz ve kalın ağızlı demirci kısacı

Şekil 3. 4  Kısaç kaynağı aparatı

Şekil 3. 5  Pürmüz lambası ile testere kaynatma aparatı

Şekil 3. 6  Lama uçlarının kesilmesi

Şekil 3. 7  Kaynak ağızları

Şekil 3. 8  Elektrikli kaynak makinesi

Şekil 3. 9  Lamanın kaynak makinesine bağlanması

Şekil 3. 10  Ark kaynak makinesi

Şekil 3. 11  Skalanın sıfırlanması

Şekil 3. 12  Lama ucunun kesilmesi

Şekil 3. 13  Lama ucunun düzgünlüğü

Şekil 3. 14  Kaynak ağzının ölçüleri

Şekil 3. 15  Kaynak yerinin tavlanması

Şekil 3. 16  Kaynak düzgünlüğünün kontrolü

Şekil 3. 17  Doğru gerilim verilmiş testerenin kasnakta duruşu

Şekil 3. 18  Hatalı gerilim verilmiş testerenin kasnakta duruşu

Şekil 3. 19  Gerilim verme miktarının düz kenarlı mastar ile ölçülmesi

Şekil 3. 20  Gerilim verme işleminde takip edilmesi gerekli sıra

Şekil 3. 21  Boyuna doğruluğun kontrol edilmesi

Şekil 3. 22  Kaynak yerinin taşlanması

Şekil 3. 23  Çapraz demirleri

Şekil 3. 24  Çapraz pensleri

Şekil 3. 25  Diş ezme aşamaları

Şekil 3. 26  Diş ezme işlemi

Şekil 3. 27  Diş ezme işlemi sonucu yan boşluk açıları

Şekil 3. 28  Yan eşitleme işlemi

Şekil 3. 29  Tam otomatik stellite direnç kaynağı makinesi

Şekil 3. 30  Tam otomatik stellite plazma kaynağı makinesi

Şekil 3. 31  Doğru stellite kaplanmış ve bilenmiş diş

Şekil 3. 32  Bileme taşı profilleri

Şekil 3. 33  Diş profili bozuk testereler

Şekil 3. 34  Hatalı bileme sonucunda oluşan diş dibi çatlağı

         Şekil 3. 35  Testere burulması kontrolü

Şekil 3. 36  Burulmanın düzeltilmesi

Şekil 3. 37  Burulmanın çekiç ile giderilmesi

Şekil 3. 38  Testere lamasının katlanması

Şekil 3.39  Kılavuz düzeninin ayarlanması

Şekil 3. 40  Testere doğrultusunun ayarlanması

Şekil 3. 41  Şerit testerenin depolanması

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 2. 1.  Kasnak çapı ve lama ölçüleri arasındaki ilişkiler

Çizelge 2. 2  Şerit testerelerde genişlik, kalınlık ve diş adımı ilişkisi

Çizelge 2. 3  Şerit testerelerde diş şekilleri ve kullanma alanları

Çizelge 2. 4  Çeşitli ağaç malzeme için şerit testere genişliği ve göğüs açıları

Çizelge 2. 5  Şerit testerelerdeki açıların değerleri

Çizelge 2. 6  Şerit testerelerde hatve miktarları

Çizelge 3.1  Stelite’nin kimyasal bileşimi