AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. TÜRK SÜSLEME SANATININ KAYNAKLARI

2.1. Orta Asya’da Türk Sanatının Kaynakları

2.1.1. İlkel devirler

2.1.2. Orhon Anıtları

2.1.3. Uygurlarda sanat

2.1.3.1. İç Asya

Duvarları Çini ile kaplanması :

Binaların Süslenmesi (İç Asya Dönemi):

2.1.3.2. İç Asya’da süsleme sanatları

Resim ve minyatür:

Halılar ve dokumalar:

Çini çömlek :

Heykeltıraşçılık ve oymacılık :

Maden sanatı :

2.2. Selçuklu Mimarisinde Süsleme

2.3. Osmanlı Devrinde Konutların Süslenmesi

2.4. Küçük Asya’da Süsleme ve El Sanatları

2.4.1 Süsleme

3. SÜSLEMENİN OLUŞUMU VE MOTİFLERE ŞEMATİK BİR BAKIŞ

3.1. Bitkisel Motifler

3.1.1. Çiçekler

3.1.1.1. Hatai (Hatayiler)

3.1.1.2. Doğaya yakın olarak stilize edilmiş çiçekler

3.1.2. Yapraklar

3.1.3. Yemiş ve meyveler

3.1.4. Ağaçlar

3.2. Hayvansal Motifler

3.2.1. Yalın hayvan formları

3.2.1.1. Efsanevi veya mitolojik hayvan motifleri

3.2.1.2. Stilize Hayvan motifleri

3.2.2. Rumiler

3.2.3. Selçuklu münhanileri

3.3. Geometrik ve Sembolik Motifler

3.3.1. Geometrik motifler

3.3.2. Sembolik motifler

3.3.3. Geçmeler

3.3.4. Mimari ve insan yapısı konularında esinlenen motifler

3.3.4.1. Kablar

3.3.4.2. Bina desenleri

3.3.4.3. Gemi ve kalyonlar

3.3.4.4. Eşya motifleri

3.4. Doğadan Stilize Edilen Motifler

3.5. Barok, Ampir ve Rokoko Motifleri

3.6. Motiflerin Belli Formlar İçinde Yerleştirilmeleri

3.6.1. Rozetler

3.6.2. Şemseler

3.6.3. Köşelikler

3.6.4. Alınlıklar

3.6.5. Panolar

3.6.6. Bordürler

3.6.7. Süsleme ayrıntıları

3.7. Yazının Dekor ve Motif Olarak Kullanılması

4. TÜRK SÜSLEMESİNDE KULLANILAN BAŞLICA USLÜPLAR

4.1. Bordürler ve Geçmeler

4.2. Hatai (Hatayi)

4.3. Rumiler

4.4. Selçuklu Münhanileri

4.5. Bulutlar

4.6. Geometrik Süsleme

4.7. Onaltıncı Yüzyıl Klasik Bitkisel Süsleme

5. TÜRK SÜSLEME SANATLARI

5.1. Ahşap ve Sedef

5.1.1. Düz satıhlı derin oyma tekniği

5.1.2. Yuvarlak satıhtı derin oyma tekniği

5.1.3. Eğri kesim tekniği

5.1.4. Kafes tekniği

5.1.5. Ahşap üzerine boyama tekniği

5.2. Taş ve Alçı

5.3. Maden

5.4. Cam

5.5. Hat

5.6. Tuğla

5.7. Çini ve Seramik

5.7.1. Sırlı Tuğla

5.7.2. Düz çiniler

5.7.3. Kabartmalı çiniler

5.7.4. Çini mozaik

5.7.5. Saray çinileri

5.7.6. Sıraltı tekniği

5.7.7. Lüster tekniği

5.7.8. Minai tekniği

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKÇA