AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

1. TASARIM İLKELERİ

1. Tekrar,

2. Harmoni düzen - kontrast,

3. Koram,

4. Egemenlik,

5. Denge ve birlik

2.l.4.1. Fonksiyon harmonisi

2.1.4.2. Biçim ve düzen harmonisi

2.1.4.3. Karakter harmonisi

3. MOBİLYADA ÖLÇÜ VE FORM

3.1. Mobilyada Form

3.2. Mobilyada Güzellik

3.3. Mobilyada Estetik

3.4. Mobilyada Denge

3.5. Mobilyada Tekstür

3.6. Mobilyada Vurgu

3.7. Mobilyada Orantı

4. MİMARİDE VE DEKORASYONDA RENK

5. MOBİLYALARIN HACİM İÇİNDE DÜZENLENMESİ

5.1. Fiziki Kurallar

5.2. Psikolojik Kurallar

5.2. Psikolojik Kurallar

5.3. Kapalı ve Açık Mobilyada Göresel Boyut Değişimi

6. FORMUN MOBİLYAYA ETKİLERİ

6.1. Formun Mobilyaya Görsel Etkileri

6.2. Formun Mobilyaya Ruhsal Etkileri

7. DEKORASYONDA AYDINLATMANIN ETKİLERİ

8. MEKANDA BAZI DEKORASYON UNSURLARININ  PSİKOLOJİK ETKİSİ

8.1. Dışkapı Tasarımı

8.2. Duvar Kaplamaları (Lambriler)

8.2.1. Duvar kaplamaların yapımında gözetilen mimari kurallar

8.2.2. Lambrilerde yüzey bölümleme kuralları

8.3. Tavan Kaplamaları

8.4. Separatörler

9. SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

EK

 

                            SÖZLÜK

 

Devinip       : Hareket

Dizayn        : Bir projenin, bir eserin düşünülen ilk şekli

Düzün         : Öğelerin arasındaki ilişkilerin ortaya koyduğu yapısal

   kuruluşta bazı ağırlıkların, farklılaşmaların oluşumuna

   dayanır.

Eksrem       : Dışarıdan görünen

Hasıl : Etki etmek

Münavebe   : Birden fazla motif, biçim yada cisim, belirli aralıklarla

                    birbiri ardınca kullanılmasına denir.