AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ      

2.  TEMEL KAVRAMLAR

2.1.  Teknik Eğitim   

2.2.  Teknik Eğitim Fakültesi          

2.3.  Teknik Öğretmen        

2.4.  Mesleki Eğitim 

3.  TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ  

4.  TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİN ÖNEMİ           

5.  TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ          

5.1.  Teknik Eğitim Sisteminin Sorunları   

5.1.1.  Teknik eğitimle ilgili olarak çeşitli kuruluşların kullandığı terimler        

5.1.2.  Kuramsal temel         

.5.1.3.  Teknik eğitimde sık sık yapılan değişiklikler       

5.1.4.  Finansman ve yatırım           

5.1.5. Teknik liseler 

5.1.6.  Kuram uygulama ikilemi      

5.1.7.  Meslek dalları           

5.1.8.  Seçkinler için eğitim 

5.1.9.  Teknik eğitimler arası ilişki 

5.1.10.  Merkez ağırlıklı teknik eğitim sorunu      

5.1.11.  Bütünlük      

5.1.12.  Sosyal ve kültürel yönden  

5.1.13.  M.E.B ’ nın ilkeleri 

5.1.14.  Eğitim araç ve gereçleri     

5.1.15.  Döner sermaye kanunu      

5.1.16.  Teknolojik gelişmelere uyum        

5.1.17.  Diğer sorunlar         

5.2.  Teknik Eğitimin Karşılaştığı Sorunlara Çözüm Önerileri ve Tavsiyeler    

5.2.1.  Sanayi ile sürekli olarak işbirliğinin sağlanması    

5.2.2.  Döner sermaye çalışmaları  

5.2.3.  Öğretim elemanı, uzman, tekniker ve teknisyen kadroları gözden geçirilmeli   

5.2.4.  Özel deneme teknik ve endüstri meslek lisesi       

5.2.5.  Bazı düşünce adamlarının eğitim durumları için önerdikleri ilkeler         

5.2.6.  Teknik eğitimin milli bir temele oturtulduktan sonra sistem değişikliği yoluna gidilmemelidir

5.2.7.  Meslek liselerinden mezun olanlar istedikleri alanda üniversite eğitimi yapabilmelidir.          

5.2.8.  Teknik eğitim fakülteleri mühendislik fakülteleri haline getirilmelidir   

5.2.9.  Eğitimde çıraklık yöntemi uygulanması      

5.2.10.  Teknik eğitimde görev alacak öğretmenler         

5.2.11.  Teknik eğitimde öğrenci daha aktif hale getirilmeli        

5.2.12.  Teknik eğitim sistemi insan gücü ihtiyacına göre düzenlenmelidir        

5.2.13.  Sanayideki Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri     

6.  TEKNİK EĞİTİMDE TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI        

SONUÇ VE ÖNERİLER    

KAYNAKLAR