AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1.  GİRİŞ

2.  OKULLARDA TEKNOLOJİ TARİHİ

3.  BİLGİSAYARIN TARİHİ GELİŞİMİ

4.  ÜRÜN OLARAK TEKNOLOJİ

      4.1.  Donanım ile İlgili Hususlar

      4.2.  Mikro Bilgisayarlar

5 ÜRÜN OLARAK TEKNOLOJİ

      5.1.  Yazılım İle İlgili Hususlar

            5.1.1.  Yazılım

6.  DONANIM BİLGİ VE BECERİLERİ

7.  YAZILIM BİLGİ VE BECERİLERİ

8.  BİLGİSAYAR KULLANIMINA BAĞLI OLARAK OKUL VE ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN ROLLERİ

      8.1.  Gelecek Teknoloji ve Eğitim

      8.2.  Eğitim Bilgisayar ve Öğretmen

            8.2.1.  Ülkemizde bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılamamasındaki eksiklik.

            8.2.2  Bilgisayarın eğitimde kullanımı

9.  BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLER

      9.1.  Fransa Modeli

      9.2.  Danimarka Modeli

      9.3.  İngiltere Modeli

      9.4.  Japonya Modeli

      9.5.  Kanada Modeli

      9.6.  Rusya Modeli

      9.7.  A.B.D

10.  TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN  BAŞLATILMASI İLE İLGİLİ TERCİHLER

11.  BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖNCELİKLER

      11.1.  Müfredat Programı

      11.2.  Eğitim Yazılımları

      11.3.  Öğretmenlerin Eğitimi

      11.4.  Donanım

      11.5.  Bakım ve Onarım

12.  ÜLKEMİZDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI

      12.1.  Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Öneriler

      12.2.  Yeni Yapılacak Araştırmalar İle İlgili Öneriler

13.  EĞİTİM ÖĞRETİM VE BİLGİSAYAR

      13.1.  Klasik Eğitim Sistemi

            13.1.1.  Öğrencinin öğrenmeye hazır olması

            13.1.2.  Öğretmenin durumu

            13.1.3.  Öğrenim ortamı

        13.2.  Bilgisayarın Eğitimdeki Rolü

            13.2.1.  Öğretimde bilgisayar kullanımı

            13.2.2.  Eğitim kurumlarının yönetiminde bilgisayar kullanımı

            13.2.3.  Ders dışı etkinliklerde bilgisayar kullanımı

      13.3.  Bilgisayar Destekli Eğitimin Sağladığı Yararlar

            13.3.1.  Öğrenme hızını yükselmesi

            13.3.2.  Öğretimin güvenli olması

            13.3.3.  Öğretimde esneklik

            13.3.4.  Tekrar olanağının sağlanması

            13.3.5.  Öğrencilere yetenek ve sorumluluklarının kazandırılması

            13.3.6.  Öğrenmede yapılan yanlışların düzeltilmesi

      13.4.  Öğretimde Kullanılan Bilgisayarlar

            13.4.1.  Büyük bir ekrana bağlı bir bilgisayarla öğretim

            13.4.2.  Her öğrenciye bağımsız bir bilgisayar tahsis edilerek öğretim

            13.4.3.  Ana bilgisayara bağlı akılsız terminak. şeklindeki bilgisayarlarla öğretim

            13.4.4.  Bir iletişim ağı ile birbirine bağlı bilgisayarlar

14.  BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANINDA KULLANIMI

      14.1.  Mesleki Teknik Eğitime Giriş

      14.2.  Türkiye de Mesleki Teknik Eğitim

      14.3.  Erkek Teknik Öğretim Okulları

15.MESLEKİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANINDA ÖRNEK KULLANIMI

15.1. A.B.D. IVE Lig Modeli

      15.1.1. IVE Lig Modeli

          15.1.1.1 Bilgi iletişimi

               15.1.1.2 Multimedya

            15.1.3. Bilgi hizmetleri

15.2.Avustralya: İşyerinde Öğrenme

15.3.Avrupa Topluluğu

16 SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

SÖLÜK

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge  14.1.  Mesleki Ve Teknik Öğretim 1998-1999 Öğretim Yılı Özeti

Çizelge  14 2  Erkek Teknik Öğretim Okulları Özeti

KISALTMALAR DİZİNİ

ANTA : Australian National Training Autharity.

AT: Avrupa Topluluğu.

BDE           : Bilgisayar Destekli Eğitim.

BDO          : Bilgisayar Destekli Okullar.

BDÖ          : Bilgisayar Destekli Öğretim.

IVE LIG     : Integrated Vocational Education Leag (Bütünleşmiş Mesleki Öğrenim Kümesi)

KOBİ          : Küçük ve Orta Boy İşletmeler.

MEB           : Milli Eğitim Bakanlığı.

MGEP         : Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.

METARGE : Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi.

MEP            : Mikroelektronik Eğitim Programı.

MİB             : Merkezi İşlem Birimi.

PC                : Personal Computer (Kişisel Bilgisayar).

VECCI         : Victorion Emloyırs Chamber of Commerce and Undustry.

VECO          : Vocational Education Coordinators On-Line