AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. ENDÜSTRİDE KULLANILAN TUTKAL ÇEŞİTLERİ

2.1. Bileşimlerine Göre Tutkallar

2.1.1. Doğal tutkallar

2.1.1.1.  Bitkisel ve hayvansal maddelerden elde edilen tutkallar temel bileşimlerine göre

a)         Protein bazlı olanlar:

            - Adi tutkal;

            - Kazein tutkalı;

            - Kan tutkalı;

            - Soya tutkalı.

b) Karbonhidrat bazlı tutkallar:

            - Nişasta tutkallari;

            - Dekstrin tutkalları;

            - Selülozik tutkallar;

            - Nitroselüloz tutkalları;

            - Asetil selüloz tutkalları;

            - Etil selüloz tutkalları;

            - Suda çözünen selüloz esterleri.

c) Balsam ve kauçuk tipi bitkisel tutkallar:

            - Doğal kauçuk;

            - Gutaperka;

            - Arap zamkı;

            - Kitre;

            - Alginat ( algin asidi glikol esteri ) ;

            - Karrogen yosunu.

d) Doğal reçineler:

            - Kolofan;

            - Şellak;

            - Damar reçinesi, elemi;

   - Sandarak;

   - Mastik;

   - Kopal reçinesi;

   - Kanada balsamı.

e) Zift:

   - Asfalt;

   - Bitüm.

f) Vakslar:

   - Yapıştırma mumu ( Ozokerit ) ;

   - Perdah mumu.

g) Sülfit atık suları:

   - Kabuk taneni.

2.1.2. Sentetik tutkallar

2.1.2.1. Polimerler ( Termoplastik )

a) Etilen - ( Vinil ) - Polimerleri:

   - Polivinil asetat ( PVA );

   - Polivinil klorür ( PVC );

   - Polivinil propionat ( PVP );

   - Poliakril - ( Polimetakril );

   - Polistirol;

   - Polivinileter;

   - Poliiso butilen - Butil kauçuk;

   - Polivinil pirolidon;

   - Polivinil  alkol;

   - Polivinil asetal;

b) Butadien polimerleri:

   - Doğal kauçuk:

          Kauçuk-Lataks-Rejenere kauçuk-Klor kauçuk;

   - Sentetik kauçuk:

          Butadien-Stirol karışımı polimeri;

          Butadien-Akrilnitril karışımı polimeri;

          Polikril butadien.

c) Kumaron - İnden reçinesi.

2.1.2.2. Polikondensat  ( Duroplastik ) ( Termosetting )

a) Aminoplastlar:

   -Üre-Formaldehid reçinesi;

   -Melamin Formaldehid reçinesi;

   -Disiyan-diamid reçinesi.

b) Fenoplastlar:

   -Fenol-Formaldehid reçinesi;

   -Rezorsin-Formaldehid reçinesi.

 

2.1.2.3. Poliadisyon tutkalları

a) Poliüretan reçinesi

2.1.2.4. Diğer suni reçineler ( Çeşitli reaksiyon mekanizmaları ile oluşan )

 

a) Poliamid;

b) Poliester reçineler;

c) Epoksid reçineler;

d) Furan reçineler;

e) Silikon reçineleri ve kauçukları;

f) Polisülfürler ( Tiyokol ).

2.1.3. Anorganik tutkallar

2.1.3.1. Silisli bağlayanlar

a) Sucamı tutkalı:

   -Metaloksit - Sucamı macunu;

   -Asidik macun.

b)  Bezir yağı ile bağlama:

   -Bezir yağı macunu ( Metaloksit macun );

c)         Gliserin metal oksitler:

   -( Kurşundioksit ) Gliserin macunu;

d)         Metalik bağlamalar:

   -Demiroksit hidrat;

   -Kireç;

   -Jips ( alçı );

   -Magnezyum oksit - klorür;

   -Çinko oksid - klorür;

   -Kükürt [9].

3. TUTKAL VE YAPIŞTIRICININ TANIMI VE  TUTKALLARIN ÖZELLİKLERİ

4. MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN TUTKALLAR

4.1 Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklı Doğal Tutkallar

4.1.1 Glutin tutkalı ( Adi Tutkallar )

4.1.1.1. Jelatin tutkalı

4.1.1.2. Deri tutkalı

4.1.1.3. Kemik tutkalı

4.1.1.4. Özel glutin tutkalları

a) Çabuk yapıştıran tutkal:

b) Soğuk glutin tutkalı:

c) Sıcakta sertleşen glutin tutkalı: 

d) Film ( Safiha ) şeklindeki tutkal :

4.1.2. Kazein tutkalı

4.1.3. Kan Albümini tutkalı

4.1.4. Soya fasulyesi

4.1.5. Protein karışımından yapılan tutkallar

4.2. Sentetik Tutkallar

4.2.1. Sıcakta katılaşan ( termoset ) tutkallar

4.2.1.1. Rezorsin-Formaldehid tutkalı

4.2.1.2. Fenol-Formaldehid tutkalı

4.2.1.3. Üre-Formaldehid tutkalı

4.2.1.4. Melamin-Formaldehid tutkalı

4.2.1.5. Kleıberıt C-114 yapıştırma ilacı

4.2.1.6. Kleıberıt C-115 yapıştırma ilacı

4.2.2. Termoplastik tutkallar

4.2.2.1. Polivinil-Asetat tutkalı ( P.V.A. Tutkalı )

P.V.A. tutkalı kendi arasında dört grupta incelenir:

1-         Montaj tutkalı

2-         Vernikleme işleminde kullanılan montaj tutkalı

3-         Kaplama tutkalı

4-         P.V.A.C. tutkalı

4.2.2.2. Elastomerik tutkalı

a) Kontak ( Kauçuk ) Yapıştırıcılar

b) Mastik Yapıştırıcılar

c ) Elastomeriklerin Üstünlük ve Kusurları

4.2.2.3. Sıcak-Eritmeli yapıştırıcılar

4.2.2.4. Kleıberit Tempo Leim 338 mobilya tutkalı

4.2.2.5. Kleıberit Hot Melt 779,6 mobilya tutkalı

4.2.2.6. Kleıberıt C-114 yapıştırma ilacı

4.2.2.7. Kleıberıt C-115 yapıştırma ilacı

4.2.2.8. Mowıcoll

4.2.2.9. Rakoll-Express

4.2.3.6. Keimfix

4.2.4. Ahşap malzemede sentetik tutkalların kullanılması

5.  TUTKALLAMADA YAPIŞMAYI ETKİLEYEN FİZİKSEL  ve KİMYASAL NEDENLER

5.1.  Tutkal Sıvısının Akıcılığı (Viskozite)

5.1.1. Tutkal sıvısının akıcılığını ölçmek

5.2.  Tutkalların Asit Oranı (PH) Değeri

5.3.        Dinlenme Süresi

5.4. Tüketilme Süresi

5.5. Açık Zaman,Sıkıştırma Zamanı

5.6. Sıkıştırma (pres)

5.7.  Pres (Sıkıştırma) Süresi

6. TUTKALLAMADA YAPIŞMAYI SAĞLAYAN NEDENLER ve GÜÇLER

6.1.  Adezyon

6.2.  Kohezyon

6.3.  Islatma ve Yüzeyde Yayılmak

6.4.  Tutkalın Katılaşması ve Sertleşmesi

7.  YAPIŞTIRILACAK MALZEME ve HAZIRLANMASI

7.1. Ahşap ve Tutkal Arasındaki Bağlama Mekanizması

7.2. Ahşabın Hacimsel Özellikleri ve Bunların Bağlamaya Etkileri

7.3.  Ahşap  Malzemenin Yüzey Nitelikleri ve Bunların Yapıştırmaya Etkisi

7.4.  Yapıştırmak İçin Ahşabın  Hazırlanması

8. TUTKALLAR ve YAPIŞTIRMA ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve DENENMESİ

8.1. Tutkallı Birleştirmelerde Tutkal Denemeleri

8.2.      Tutkallı Birleştirmelerde Mekanik Denemeler

9. YAPILAN TUTKAL DENEYLERİ ve KONTROL

9.1.      Yapıştırılmış Parçalarla Yapılan Tutkal Deneyleri

9.2.      Dayanım Formülü ve Değer Parçası

10. SONUÇ

KAYNAKLAR