AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER  DİZİNİ

1.GİRİŞ        

2. VERNİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ       

3. VERNİK TÜRLERİ        

4. SELÜLOZİK VERNİKLER       

4.1.  Selülozik Vernikleri Meydana Getiren Elemanlar   

4.1.1. Selülozik bileşen        

4.2.  Çözücüler          

4.2.1.Aktif Çözücüler           

4.2.2. Yardımcı çözücüler     

4.2.3. Seyrelticiler    

4.3. Modifiye Elemanlar      

4.3.1. Reçineler :      

4.3.2. Plastifiyanlar  

4.3.3. Plastifiyanların Değerlendirilmesi    

4.4.Selülozik Verniğin Özellikleri   

4.5. Selülozik Vernik Çeşitleri        

4.5.1. Selülozik Dolgu Verniği         

4.5.2. Işıktan Koruyucu Astar Vernik        

4.5.3. Selülozik Parlak Vernik        

4.5.4. Selülozik Mat Vernik

4.6.Standartlar Ve Sonuçlar

4.7. Emniyet Tedbirleri        

4.8. Muhafazası        

4.9. Depolanması      

4.10. Satış Birimleri 

5.  SENTETİK VERNİKLER        

5.1. Sentetik Sistem Bağlayıcılarında Kullanılan Yağlar  

5.2. Sentetik Vernikleri Meydana Getiren Elemanlar     

5.2.1. Alkidler           

5.2.1.1. Strenal alkid

5.2.1.2.  Üretan alkid

5.2.1.3.  Epoksi ester           

5.3.  Kurutucular      

5.4. Çözücüler           

5.5. Sentetik Verniklerin Üretilmesinde Kullanılan Gereçler      

5.5.1. Vinilklorür      

5.5.2. Polivinilklorürasetat  

5.5.3. Polivinilasetat 

6.  ASİT SERTLEŞTİRİCİ VERNİK        

6.1.Yarı Kondensasyon        

6.2. Tam Kondensasyon      

6.3. Asit sertleştiricili verniğin özellikleri  

6.4. Asit Sertleştirici Vernik Üretiminde Kullanılan Yapay Reçineler    

6.4.1. Fenol Yapay Reçine   

6.4.2. Melamin Yapay Reçine         

6.4.3. Üre Yapay Reçine      

7. POLİÜRETAN VERNİKLER   

7.1. Poliüretan Verniklerde Sınıflandırma  

7.1.1. Yağ Modifiyeli Poliüretanlar 

7.1.2. Nem Kürlenmeli Poliüretanlar          

        7.1.3.  Bloke sistemli poliüretanlar

7.1.4.  Ön Polimer +Katalizör Sistemli Poliüretanlar        

7.1.5. Çift Kompenentli Poliüretanlar         

7.2. Tek Bileşikli ( Yağ Alkidli Poliüretan ) Vernik          

7.3.  Poliüretan Vernik Çeşitleri     

7.3.1. Poliüretan Dolgu Verniği       

7.3.2.  Poliüretan Parlak Vernik     

7.3.3.  Mat Poliüretan Vernik         

7.3.4.  İpek Matı Poliüretan Vernik           

7.4. Poliüretan Verniğinin Özellikleri         

8. POLİESTER VERNİK   

8.1.  Kimyasal Yapı  

8.2.  Sertleştirici       

8.3.  Hızlandırıcı        

8.4.  Diğer Elemanlar           

8.4.1. Parafin 

8.4.2. Reaksiyon Durdurucular       

8.4.3. Alev Önleyiciler         

8.4.4. Tiksotropy ( Koyulaştırıcı )   

8.4.5. Dolgu Maddeleri        

8.5.  Poliester Verniğin Genel Özellikleri  

    8.6.  Poliester verniğin zımparalanması

9. İSPİRTOLU VERNİK    

9.1. İspirtolu Verniğin Özellikleri   

9.2. Standartlar Ve Sonuçlar           

9.3. Emniyet Tedbirleri        

10. YAĞLI VERNİK           

10.1. Yağlı Vernik Üretiminde Kullanılan Gereçler          

10.2. Kolofonyum Reçinesi 

10.3. Kopal Reçinesi

10.4. Bernstein Reçinesi     

10.5. Dammar Reçinesi       

10.6. Eritici Ve Kurutucular

10.7. Yağlı Verniğin Ağaç Malzemeye Sürülmesi 

10.7.1. Gözenek doldurma   

10.7.2. Vernik Sürme           

10.7.3. Zımparalama Ve Parlatma  

10.8.Yağlı Verniğin Özellikleri        

10.9. Markaları ve Çeşitleri

10.10. Depolanması  

10.11. Satış Birimleri           

11. SU BAZLI VERNİKLER         

11.1. Su Bazlı Renklendirici Boya Pastaları Dolgu ve Son Kat Vernikleri        

12. RADYASYON KÜRLENMELİ VERNİKLER         

12.1. UV Sisteminin Avantajları      

12.2. Sonuç    

12.3. UV Proses Üçgeni       

13. VERNİKLERİN ERİTİCİ VE İNCELTİCİ SIVILARI        

13.1. Tinerler

13.1.1 Sentetik Tiner           

13.1.2. Selülozik Tiner         

13.2. Terebentin       

13.2.1. Saf Terebentin         

13.2.2 Sentetik Terebentin  

14.VERNİK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI         

15.SONUÇ VE ÖNERİLER           

SÖZLÜK

KAYNAKLAR         

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1.  Kurutma sistemlerine göre verniklerin tasnifi

Şekil 8.1.  Poliester reçine

Şekil 12.1  UV Proses üçgeni

Şekil 13.1.  Karışım sıvılarda zararlılık etkisi

Şekil 14.1.  Vernik sistemlerinin karşılaştırılmas