AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. GOMLAK (CİLA)

3. YAĞLI VERNİK

3.1. Yağlı Verniğin Ağaç Malzemeye Sürülmesi

3.1.1. Gözenek doldurma

3.1.2. Vernik sürme

3.1.3. Zımparalama ve parlatma

4. İSPİRTOLU VERNİK

5. SELÜLOZİK VERNİKLER

5.1. Selülozik Vernikleri Meydana Getiren Elemanlar

5.1.1. Selülozik bileşen

5.2. Çözücüler

5.3. Modifiye Elemanlar

5.3.1. Reçineler

5.3.2. Plastifiyanlar

5.3.3. Plastifiyanların değerlendirilmesi

6. POLİÜRETAN VERNİKLER

6.1. Poliüretan Verniklerde Sınıflandırma

6.1.1. Yağ modifiyeli poliüretanlar

6.1.2. Nem kürlenmeli poliüretanlar

6.1.3. Bloke sistemli poliüretanlar

6.1.4. Ön polimer+katalizör sistemli poliüretanlar

6.1.5. İki kompenentli poliüretanlar

6.2. Poliüretan Verniklerin Ticari Türleri

6.2.1. Ahşap yüzeyler için hazırlanan poliüretan vernik türleri

6.2.1.1. Poliüretan dolgu verniği

6.2.1.2. Poliüretan parlak vernik

6.2.1.3. Mat poliüretan vernik

6.2.1.4. İpek matı poliüretan  vernik

7.  POLİESTER VERNİK

7.1. Kimyasal Yapı

7.2. Sertleştirici

7.3. Hızlandırıcı

7.4.  Diğer Elemanlar

7.4.1. Parafin

7.4.2. Reaksiyon durdurucular

7.4.3. Alev önleyiciler

7.4.4. Tiksotropy (Koyulaştırıcı)

7.4.5. Dolgu maddeleri

8. SENTETİK VERNİK

8.1. Sentetik Vernikleri Meydana Getiren Elemanlar

8.1.1. Alkidler

8.1.1.1. Strenal alkid

8.1.1.2.  Üretan Alkid           

8.1.1.3. Epoksi ester

8.2. Kurutucular

8.3. Çözücüler

9. ASİT SERTLEŞTİRİCİLİ YAPAY REÇİNE VERNİKLERİ

10.  RADYASYON KÜRLENMELİ VERNİKLER

11. SU BAZLI VERNİKLER

12. TİNERLER

12.1. Sentetik Tiner

12.2. Selülozik Tiner

13. TEREBENTİN

13.1. Saf Terebentin

13.2. Sentetik Terebentin

14. VERNİK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

15. SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKLAR

SÖZLÜK                                                                 

Absorbsiyon   : Tutma

Adezyon               : Yanyana duran veya sürtünen cisimlerden bazılarının          

                             molekülleri arasındaki çekim kuvveti

 

Alkid reçine   : Bir tür yapay reçine

Alifatik hidrokarbonlar: Doymuş-doymamış hidrokarbonların bir arada

                                                   bulunmasına denir.

Benzol                        : Benzin ve tolüen karışımı zehirli sıvı. Reçineleri

                             eritir.

Desmodor                  : Poliüretan verniğin ikinci elemanı. Sertleştirici

                             olarak kullanılır.

Difonksiyonel            : Fonksiyonel olmayan

Ester                          : Bir asitle bir alkilden (alkol) oluşan bileşik

Gomlak                      : Cila yapımında kullanılan, ispirtoda eriyen bir tür

                             doğal reçine

Güderi                        : Geyik derisinden yapılmış yumuşak ve mat meşin

İzosiyonat                  : Asit iyonlarına ayrışan bir bileşik

İyot                             : Tuz, kimyasal madde

Katalizör                    : Kimyasal olayları etkileyen, genellikle olayı

                             hızlandıran özellikteki cisimlere verilen ad

Keton             : Kimyasal bileşik

Kombinasyon : Bütünleştirme, bir araya getirme

Kompenent                : Birden fazla eleman halinde satılan ve kullanılacağı

                                     zaman elemanları birbirine karıştırılan vernik ve

                             boyalardaki elemanlara verilen ad

Kondansasyon           : İki molekül, aralarından küçük ve polar bir molekül

  ayrılarak birleşir ve daha büyük bir molekül meydana

   gelirse buna kondansasyon denir

Kriter             : Özellik, şartlar

Lake                           : Selüloz boyası ile boyanmış ve selüloz verniği ile

                                     dayanıklı hale getirilmiş örtücü koruyucu katman

Laktik asit                 : Doğal olarak bulunan bir bileşik

Lineer             : Doğrusal

Mukavemet               : Direnç, karşı koyma

Nitroselüloz    : Arı selülozun, nitrik asit ve sülfürik asit karışımı ile

  etkilenmesi sonucu elde edilen selüloz esteri. Selüloz

   verniği temel gereci

Oksidasyon    : Maddelerin  vererek yükseltgenmesi

Peroksit                     : Moleküllerinde yan yana iki oksijen atomu

                             bulunduran bileşiklerdir.

Poliester                     : Poliester reçineden üretilen kimyasal tepkime ile

  kuruyan reçine

Polimerizasyon          : Küçük moleküllerin büyük molekül oluşturması

Poliüretan                   : Aynı adlı vernik üretiminde kullanılan bir tür yapay

   reçine

Reaksiyon                 : Tepkime

Reçine                        : Çam türü ağaçların reçine keselerinde bulunan, sakız

   benzeri koyu sıvı. Havada kurur ve sertleşir.

Redoks                      : Maddelerin  vermesi ve alması olaylarının birlikte 

                             olduğu denklem

Selüloz                        : Bitkilerde göze zarının temel bölümünü oluşturan,

                             kimya bakımından alkol görevli madde,

Sentetik                     : Viniklorür, polivinilklorürasetat, polivinilasetat, gibi

  maddelerden hazırlanan karışım.

Skatif              : Kurşunoksit, kobaltoksit, manganoksit gibi oksijen

                             yüklü kurutucu gereçlerin, uygun sıvılardaki eriyiği

Silikat             : Bileşik kökü

Stabilizatör     : Bir kimyasal olayı veya gereci, istenilen aşamada ve

                             özellikte tutmak, kararlı duruma getirmek için

                              kullanılan kimyasal etkili yardımcı elaman. Tutucu

Triol                           : Üç bağın etkileşimi ile elde edilen bileşik

Vinil asetilen  : Asetilenden total sentez ile üretilen bir maddedir.

Vizkozite                    : Akışkanlık, yoğunluk