AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ       

2. VİTRİN    

2.1 Vitrin Tasarlama Nedenleri      

2.2. Genel Özellikler

3. VİTRİN TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR          

3.1. Vitrinlerin Tasarım Özellikleri 

3.1.1. Görünüm ve reklâm   

3.1.2. Eşyayı kolay, rahat ve güzel göstermek      

3.1.3. Rahat ve özendirici giriş        

3.1.4. Yeterli ve olumlu aydınlatma

3.1.5. Doğal dış etkilere dayanıklılık         

3.1.6. Tozlanma ve buharlanma      

3.1.7. Mekânik etkilere dayanıklılık          

4. VİTRİN TASARIMI       

4.1. Endüstriyel Tasarımın Safhaları          

4.1.1.  Hazırlık safhası         

4.1.2. Araştırma safhası       

4.1.3. Değerlendirme safhası          

4.1.4. Tasarım safhası          

4.1.5. Tasarım tercih safhası           

4.1.6. Uygulama safhası       

4.2. Tasarımı Etkileyen Faktörler  

5. YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMEYE GÖRE VİTRİN ÇEŞİTLERİ         

5.1. Ahşap Malzeme

5.1.1. Ahşap malzemenin yapıda sağladığı yararları ve sakıncaları        

5.1.1.1. Yararları      

5.1.1.2. Sakıncaları   

5.2. Metal     

5.2.1. Metal doğramanın avantajları          

5.2.2. Metal doğramanın sakıncaları          

5.3. Alüminyum (Al) ve Hafif Alaşımlar     

5.4. Diğer Metaller  

5.5. Pvc ve Plâstikler           

5.6. Cam        

6. VİTRİN TASARIMINI ETKİLEYEN UNSURLAR   

6.1. Güneş Işınımının Etkileri         

6.1.1. Aydınlatıcı etki           

6.1.2. Isıtıcı etki        

6.1.3. Biyolojik etki  

6.1.4. Ruhsal etki     

6.2. Görüşü Bozan Etmenler           

6.2.1. Parlama           

6.2.2. Kamaşma        

6.2.3. Doğramanın etkisi     

6.2.4. Camın etkisi   

6.3. Vitrinlerde Kullanılan Cam Çeşitleri   

6.3.1. Pencere camı  

6.3.2. Işığı  dağıtan cam       

6.3.3. Sesten koruyan cam  

6.3.4. Sıcaktan koruyan cam

6.3.5. Panzer camları

6.3.6. Birleşik emniyet camı

6.3.7. Tek tabakalı emniyet camı    

6.3.8. Güneşten koruyan cam         

6.3.9. Parıltısı olmayan cam 

6.3.10. Profil cam      

6.3.11. Dökme cam  

6.3.12. Telli cam       

6.4. Camların Takılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar           

6.4.1. Genleşme        

6.4.2. Yalıtım 

6.4.3. Rüzgâr etkisi  

6.5. Vitrinlerde Aydınlatma Şekilleri ve Aydınlatma Araçları İle Renkler         

6.5.1. Vitrinlerde aydınlatma ilkeleri          

6.5.2. Vitrin, market ve satış mağazaları aydınlatılması   

6.5.2.1. Vitrin ve sergilemede         

6.5.2.2. Büyük bölümlerdeki iyi aydınlatmanın özellikleri

6.6. Mekân ve Vitrinlerde Renklerin Etkileri       

6.6.1. Vitrinde siyah rengin etkileri

6.6.2. Vitrinde beyaz rengin etkileri           

6.6.3. Vitrinde kahverengi rengin etkileri  

6.6.4. Vitrinde kırmızı rengin etkileri         

6.6.5. Vitrinde turuncu rengin etkileri        

6.6.6. Vitrinde sarı rengin etkileri   

6.6.7. Vitrinde yeşil rengin etkileri 

6.6.8. Vitrinde türkuaz rengin etkileri        

7. YALITIM PROFİLLERİ VE MALZEMELERİ          

7.1. Cam elyafı         

7.2. Macun    

7.2.1. Geleneksel cam macunu       

7.2.2. Gelişmiş macunlar     

8. SAYDAM VE YARI SAYDAM BÖLMELER 

8.1. Saydam ve Yarı Saydam Bölme Malzemesi   

9. AHŞAP VİTRİN TASARIMI    

9.1. Ahşap Malzeme ve  Özelliklileri         

9.1.1. Faydalı özellikler

9.1.1.1. Elektrik iletim özelliği        

9.1.1.2. Estetik özellikler     

9.1.1.3. İşlenme özelliği       

9.1.1.4. Termik özellikler     

9.1.1.5. Mukavemet  özelliği           

9.1.1.6. Akustik özellikler    

9.1.1.7. Oksidasyon  özelliği

9.1.1.8. Çeşitlilik özelliği      

9.1.2. Ahşabın mahsurları    

9.1.2.1. Ahşabın yanması     

9.1.2.3. Ahşabın çalışması   

9.1.2.4. Ahşabın çürümesi    

9.2. Ahşap Vitrin Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlar           

9.2.1. Rutubet derecesi        

9.2.2. Ahşabın çekme katsayısı      

9.2.3. Budak  

9.3. Ahşap Vitrin Yalıtım İlkeleri    

9.3.1. Suya karşı yalıtım      

9.3.2. Güneş kontrolü ve ısı yalıtımı           

9.3.3. Ses ve gürültü yalıtımı           

9.4. Ahşap Vitrinde Konstrüksiyon

9.4.1. Vitrin geçmeler          

9.4.1.1. Yarım gizli vitrin geçme      

9.4.1.2. Tam gizli vitrin geçme        

9.4.2. Masif konstrüksiyonlu birleştirmeler          

9.5. Vitrin Doğramanın Yapıya Bağlanması          

9.5.1. Yapıdaki şekil değiştirmeler 

9.5.2. Yalıtım 

9.5.3. Malzeme ilişkileri      

9.5.4. Toleranslar     

9.5.5. Çevreden gelen etkiler          

9.5.6. Bağlama işlemi           

9.5.7. Bağlantı teknikleri     

9.6. Ahşap Vitrinde Yüzey İşlemlerinin Tanımı ve Gerekliliği     

9.6.1. Yüzey  işlemlerinin tanımı     

9.6.2. Yüzey işlemlerinin sınıflandırılması  

9.6.2.1. Mekânik (Strüktürel) yüzey işlemleri       

9.6.2.2. Ağaç malzeme rengini değiştiren yüzey işlemleri

9.6.2.3. Koruyucu yüzey işlemleri   

9.6.2.4. Ağaç malzeme strüktürünü değiştiren (baskı) yüzey işlemleri   

9.6.3. Yüzey işlemlerinin amaçları  

9.6.3.1. Estetik amaçlar       

9.6.3.2. Koruyucu amaçlar   

6.9.3.3. Temizlik amaçları    

9.7. Ahşap Vitrinin Korunması        

9.7.1. Emprenye işlemi        

9.7.1.1. Emprenye maddelerinde aranan özellikler           

9.7.1.2. Emprenyenin ahşap malzemeye sağladığı yararlar         

9.7.2. Vernikleme işlemi      

9.7.3. Ahşap vitrinin renklendirilmesi        

9.7.3.1. Boyama (Renklendirme) uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar  

10. VİTRİN UYGULAMALARI    

11. SONUÇ VE ÖNERİLER          

KAYNAKLAR

ŞEKİLLER

Şekil 1.1: Vitrine gelen ve yansıyan ışıklar           

Şekil 1.2: Vitrin ışıklılığı      

Şekil 1.3: Vitrin tepe ışığı    

Şekil 1.4: Vitrin sundurması ve ışıklılığı    

Şekil 1.5: Yansıma önleme yöntemi

Şekil 1.6: Yukarı ışıklılığı    

Şekil 1.7: Silindirik vitrin camı        

Şekil 1.8: Aşağı silindirik vitrin camı         

Şekil 1.9: Vitrin altı kullanımı         

Şekil 5.1: Ahşaptan hazırlanmış kapı ve vitrin görünüşü ile detayları    

Şekil 5.2: Ahşaptan hazırlanmış dükkân girişi ve vitrin görünüş ve detayları    

Şekil 5.3: Metal doğrama ve ahşap karışımı ön cephe görünüş ve detayları     

Şekil 5.4: Metal profilden hazırlamış ön cephe görünüşü ile detayları   

Şekil 5.5: Alüminyum profilden hazırlanmış ön cephe ve detayları         

Şekil 6.1: Değişik derinlikteki ve amaçtaki vitrinin genel ve bölgelik aydınlatması     

Şekil 6.2: Bölgelik ve genel vitrin aydınlatılması  

Şekil 6.3:Yönlendirilmiş bölgelik ve genel aydınlatmalı iki vitrinin kesitleri      

Şekil 9.1: Kordonlu ve ilâve kordonlu ara bölme üst görünüşü   

Şekil 9.2: Ara bölme ve pahlı istavroz geçmenin perspektif görünüşü    

Şekil 9.3: Yarım izli vitrin geçme markalaması ve perspektifi     

Şekil 9.4: Düşey ve yatay kayıtların markası ve perspektifi       

Şekil 9.5: Tam gizli vitrin geçmeli bir köşe perspektifi    

Şekil 9.6: Ahşap malzeme yüzey işlemlerini etkileyen çeşitli faktörler  

Şekil 10.1: Eşit genişlikteki kapalı vitrin tasarımı

Şekil 10.2: Yarı açık vitrin ve köşe dükkânı girişi tasarımı         

Şekil 10.3: Geniş yüzeyli ve köşeli vitrin tasarımları       

Şekil 10.4: Dar dükkân girişleri ve kalabalık cadde de vitrin tasarımı   

ŞEMALAR

Şema 4.1: Endüstriyel tasarım safhaları    

Şema 4.2: Endüstriyel bir ürün tasarımını etkileyen faktörler     

TABLOLAR

Tablo 4.1: Alternatif tasarımların tercihinde kullanılan değerlendirme kriterleri

Tablo 9.1: Çeşitli vernik tiplerinin bazı özellikleri

Tablo 9.2: Renkli boyaların karıştırılması ile ilgili örnekler