Sandalyeler de özellikler

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Sandalyeler de özellikler

Mesaj: # 3191Mesaj Alıntı
12 Mar 2022, 13:43

Oturmak; gövdenin hemen bütün kaslarının gevşemesi, kendini bırakması, böylece rahatlamayı sağlamasıdır.
İnsanlar; işlerinin başında, bürolarında, evlerinde, dinlenme yerlerinde ve her fırsat bulduklarında oturmaktadırlar. Oturulan sandalyenin yapısal özellikleri çöz önüne alındığında, çok değişik oturma yüzeyleri dikkati çeker. Düz ve tahta sandalyeler yanında, yumuşak malzeme ile desteklenmiş yada yaylı oturma yüzeyleri gibi farklı tasarımlar görülür. Sandalyeler kullanıcının vücut yapısına ve boyutlarına uygun olmalıdır, ancak insan boyutları (antropometrik ölçüler) standart olmadığından uygulamada bu her zaman mümkün değildir. Buna ek olarak sandalyenin çocuklar, yaşlılar ve bedensel özürlüler için de kullanılabilir olması beklenir.
İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan sandalye boyutları insan vücut ölçüleri ile ilgilidir. Sandalyenin tasarımında, insan vücut yapısı, ölçü ve hareket sınırlarını bilmek gerekir. İnsan vücudunun ortalama ölçümleri ve her topluma ait antropometrik ölçüleri vardır. Bir olgu olarak insan ölçüsü, tasarladığımız sandalyeleri boyutlandıran insan vücut ölçüleridir. İnsan ölçüsü bir kavramdır; uluslar ve ırklar arası farklılıklara, bölgeler arası farklılıklara, meslek ve kültür gruplarına, yaş farklılıklarına ve cinsiyet farklılıklarına göre değişim gösterir. Sandalye onu kullanacak olan insanın gereksinimlerini karşılamak amacıyla yapılmış olması daha uygundur.
Sandalyeler kullanıcının vücut yapısına ve boyutlarına uygun olmalıdır. Ancak insan boyutları (antropometri ölçüler) standart olmadığından uygulamada bu her zaman mümkün değildir. Buna ek olarak sandalyenin çocuklar, yaşlılar ve bedensel özürlüler içinde kullanılabilir olması gerekir. Her bir tasarım değişik kullanıcılar için optimum olmamaktadır. Ancak kullanıcıların mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünü kapsayan vücut oranlan ortalama olarak kabul edilebilir. Bu büyük bölümün dışında kalan, uç değerlerdeki bireyler, kullanıcıların çok büyük bir bölümünü oluşturur için özel tasarımlanmış, ayarlanabilir veya olağan dışı ölçülerde sandalyeler aranmalıdır. İnsanlar otururken, tam istirahat ve yatma pozisyonuna bakarak %5-15 kadar fazla enerji harcayabilirler. Rahat ve ayakta duruşta ise bu artış °/a13-30 düzeyine erişir [5].
Aslında bir yemek sandalyesi ile dinlenme sandalyesi arasında amaca uygun tasarım açısından önemli farklar vardır. Belki kısa süreli olarak kullanılan bu sandalyelerin rahat ve özel olarak geliştirilmiş bir tasarımın ardından imal edilmiş olması da önemli olmayabilir fakat, tüm gün ve verimlilik zorlamaları altında iş görürken kullanılacak oturma yüzeyleri ve gereklerinin bazı özellikleri olması gerekir. Bu tür sandalye standartlarını belirleyen ekonomiklik, rahatlık ve fonksiyonel olması gibi basit kurallar dahi, sandalyelerin tasarımına aksettirilmekle önemli iyileştirilmeler sağlanabilir. Ergonomik yaklaşımlarda ise oturma yüzeyinde vücut ağırlığının desteklenmesi ve ağırlık, dağılımı, oturak yüksekliği, derinliği ve çeşitli pozisyon değiştirme hareketlerine elverişli olması için özel ihtiyaçlara çözüm aranır. İşyerindeki giderek artan çalışma temposu ve stres baskılan altında insan vücudundaki kaslar doğal olmayan gerilmelere maruz kalmakta, bu şartlar altında sırtta ve belde disk kayması problemleri ortaya çıkmaktadır.
Ailelerin sandalye seçiminde dikkate aldıkları faktörler; sandalyenin sağlam (dayanıklı) olması, sırta iyi destek vermesi, oturma yeri yüksekliğinin (insan boyutlarına ve kullanım amacına) uygun olması, oturma yerinin rahat olması (kolay oturulup -kalkılabilme), işçilik kalitesinin uygun olası, konstrüksiyonunun uygun olması, dengeli olması (oturulduğunda sabit kalması), hafif olması ve kolay hareket ettirilebilmesi, olarak sıralanabilir.
Fonksiyonel ve kendi ekseni etrafında dönebilen ofis sandalyeleri; giderek kaybolan hareketsiz, sabit sandalyelerin yerini almaktadır. Bu değişim, bel ve disk kayması ; problemlerini bir ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca arka ve sırt kısımları her oturma şekline göre seçilebilen bir aralıkla desteklenerek ergonomik form sayesinde yorgunluk nispeten azaltılmış olur
Resim

Cevapla