Masif sandalye üretiminde iş akışı

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Masif sandalye üretiminde iş akışı

Mesaj: # 3202Mesaj Alıntı
12 Mar 2022, 14:06

Bunlar; masif işlemlerine göre;
1. Bölümlerine ayırma (kaba boyutlandırma),
2. Bükme, kesme, lamba, zıvana ve dilek delme işlemleri,
3. Planyalama, kalınlık alma, tornalama ve şekil verme işlemleri,
4. Birleştirme ve montaj işlemleri,
5. Üstyüzey işlemleri,
şeklinde gruplanabildiği gibi üretimdeki makine işlemleri ve hatlarına göre;
a) Düz ve zıvana konstrüksiyonlu parçaların üretim hattı işlemleri,
b) Kavisli parça ve diğer (planyalama, tornalama, şekil verme gibi) işlemler için üretim hattı.
c) Montaj ve yüzey işlemleri için üretim hattı ve işlemleri şeklinde üç grupta toplanabilmektedir.
Masif mobilya üretimindeki belirtilen bu işlemleri sırası ile açıklamak gerekirse;
4.1.1.1. Bölümlere Ayırma (Kaba boyutlandırma)
Bir mobilyâ fabrikasında gerçekleştirilen kaba boyutlandırma, biçme (toleranslı ölçülerde, parçalarına ayırma) işleminde uygun biçme teknikleri ile boyuna ve enine yönde kerestelerin kusurlu kısımlarından elenerek temiz yüzeyli malzeme elde edilmesidir. Yani kaba boyutlandırma ile sandalye üretiminde en az zayiat ve yüksek bir verimle masif olarak kullanılmaya uygun malzemenin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Böylece kalite sınıflarına ayırmada değer düşüşleri de önlenmiş olmaktadır. Ancak, bu aşamada kayıp % 5- 10 arasında değişmektedir.
Kaba boyutlandırmada, kayıp oranı toleranslı ölçülerde işlenecek kerestenin cinsine, kalite sınıfına, işlenme rutubetine ve parça boyutlarına baplı olup bu faktörlere göre değişiklikler göstermektedir. Ayrıca teknik kurutma işlemi kereste halinde uygulanacağı gibi kaba boyutlarına getirilmiş masif ağaç malzeme halinde de uygulanabilir. Masif mobilya üretiminde üretilecek parçalar için gerekli kereste miktarının hesaplanması (ortalama olarak), kullanılacak net resim ölçülerinden hareketle net miktarın (hacim) zayiat katsayısı ile çarpılması ile yapılır. Bu değer ise kalite sınıflarına ve parça boyutlarına göre ortalama olarak 1.6 - 1.8 arasında değişmektedir
4.1.1.2. Bükme, kesme, lambâ, zıvana ve delik delme işlemleri
Yuvarlak ve kavisli kaba kesme işlemleri (sandalye elamanları) şerit testerelerde yapılmaktadır. Önce şablonlar veya otomatik çizicilerle kesiş yerleri işaretlenmekte ve sonra kesim gerçekleştirilmektedir.
Ancak günümüzde seri üretim için yüksek kapasiteli bilgisayar kontrollü otomatik şerit testere makineleri ve şablon frezeler yaygın şekilde bu amaçla kullanılmaktadır.
Lamba açma gibi işlemler ise küçük üretimler için matkap makinaları ve ıskarpela gibi el aletleri ile yapılmaktadır. Yüksek düzeydeki üretimde ise zincirli veya titreşimli zıvana açma makinaları ve dikey frezeler kullanılmaktadır.
Lamba açma işlemleri için genellikle çift taraflı zıvana açma makinaları, delik delme işlemleri için ise yatay veya dikey delik delme makinaları kullanıldığı gibi günümüzde yaygın olarak çok milli endüstriyel delik delme makinaları kullanılmaktadır.
Günümüzde masif mobilyalarda kullanılan malzeme kalitesi ve farklı tasarımların gerçekleştirilebilmesi için tabakalı bükme mobilya üretimi yapılmaktadır. Bu mobilyalarda ağaç kaplama levhaları üst üste ve lifleri aynı yönde yapıştırılarak (yapıştırma sırasında bükülerek) masif malzemeye oranla daha esnek ve homojen yapıda dayanıklı mobilya elemanları (örneğin; sandalye grubu ) üretilebilmektedir [15].
4.1.1.3.Planyalama, kalınlık alma, tornalama ve şekil verme işlemleri
Boyuna ve enine kesilmiş olan toleranslı ölçülerdeki elemanlar, önce bir yüzeyi planyalanacak şekilde planya makinasından geçirilmekte, daha sonra kalınlığı ayarlayan ve yüzeyi temizleyen işlemler için kalınlık makinesinden yararlanılmaktadır.
Bu işlemlerden sonra malzeme yüzeyi pürüzsüz bir halde ve net resim ölçülerinde hazırlanmış olacaktır.
Son yıllarda iş veriminin yükseltilmesi ve çok komplike parçaların işlenmesine imkan vermesi dört taraflı profil makinaları,4 yüksek seviyedeki üretimler için vazgeçilmez kılmaktadır. Bu makinalardaki çoklu kafalara bağlı işlem üniteleri, planya kalınlık ve profil verme işlemlerinin bir iş safhasında hassas bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.
Bu iş safhasındaki masif işlemleri geniş bantlı, kalibrasyon ve zımpara makinalarında da tamamlamak mümkündür. Ancak belli seviyedeki kalınlık silmeleri ekonomik olabilmektedir. Çok kalın parçaların işlenmesi, fazla kalınlıkların yedirilmesi, hem malzeme hem de zımpara bantlarının değişimin arttırdığı için ekonomik olmayacaktır.
Tornalama veya şekil verme işleminden sonra zımparalanan mobilya elemanları, birleştirme ve montaj safhasına gelmektedir [15].
4.1.1.4. Birleştirme ve montaj işlemleri
Mobilyanın çeşitli elemanlarının birbiri ile sağlam bir şekilde birleştirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla birleştirme şekillerinde aranılan makinalarla kolay ve zaman kaybetmeden yapılabilmesi, kolay ve kısa sürede tutkallanabilmesi, ağaç malzemenin çalışma özelliklerinden etkilenmemesi, yüksek çarpma basınç ve elastikiyet özellikler taşıması, masif malzemenin görünümü ile uyumlu olması gibi özellikleri önem taşımaktadır.
Montaj işlemleri ise bir ürünün, meydana getirilişinin son safhasını oluşturmaktadır. Özellikle dayanıklılık ve kullanım rahatlığı montajın yeterli bir şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Bu safhanın başlıca işlemleri olarak ise; parçaların ayrı ayrı kontrollü, üretim projesine göre parçaların birleşme yerlerinde yan yana getirilmesi ve alıştırılması, menteşe ve benzeri metal aksamların takılması, son temizlik ve kalite kontrolünün yapılması şeklinde belirtilebilir.
Masif mobilyada montaj işlemleri mobilya elemanları hazırlandıktan sonra genellikle (sandalye, koltuk ve kanepe) montaj preslerinde tutkal ile yapılmaktadır. Bu amaçla geliştirilmiş pnomatik preslerde iş verimi yüksek bulunmakladır.
4.1.1.5. Masif yüzey işlemleri
Masif mobilya üretiminde montaj işlemlerinden sonra uygulanan yüzey işlemleri için genellikle;
a) Su perdeli püskürtme kabini,
b) Zincir transportörlü bir vernikleme hattı,
c) Elektrostatik bir yüzey işleme hattından yararlanılmaktadır.
Sonuç olarak, masif sandalye üretiminde ürünleri oluşturan bütün parçaların tasarım özelliklerine ve teknik resimlerine bağlı olarak masif işlemlerinde ve makine işlem hatlarında genellikte çok yönlü üniversal makinaların seçimi ve bu makinaların üretim esnekliklerine sahip olmalarının gerekliliği görülmektedir
Resim

Cevapla