Sandalye

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Sandalye

Mesaj: # 3219Mesaj Alıntı
12 Mar 2022, 16:19

Sandalyeler, çalışma, yemek yeme, dinlenme, oturma gibi ihtiyaçlar için evlerde, bürolarda, lokantalarda, restoranlarda, iş yerlerinde, kahvehanelerde, pastahanelerde ve daha bir çok yerlerde kullanılan bir mobilya çeşididir. Sandalyeler mobilya olarak kullanılan eşyaların en hareketli olanıdır. Şöyleki sandalyeler insanın kaldırma gücüne göre çok hafif kalmakta, tek kolla dahi kolaylıkla taşınabilmekte hareket ettirilebilmektedir. Oturulduğunda insan ağırlığının etkisi altında kalmakta, hatalı oturmalardan dolay mekanik zorlanmalara maruz kalmaktadır.
Sandalyeler, plastik, metal, ahşap malzeme ile veya bunların ortak kullanılması suretiyle üretilir. Ahşap malzeme plastik ve metale göre çok değişik özelliğe sahiptir. Ahşap, metal ve plastik gibi homojen bir yapıya sahip değildir. Kuru ortamda hacim daralması, rutubetli ortamda ise hacimce şişme yapar. Yani ahşap çalışır.
Sandalyelerin üretiminde kullanılan ahşap, hücrelerden meydana gelen, higroskopik, lifli bir yapıya sahip olan malzemedir. Ahşap, tutkallarla çok iyi bağlantı kurabilmekte ve bu özelliğinden dolayı ahşabın kalınlığı ve genişliği artırılabilmektedir.
İki ayrı ahşap malzemenin yüzeyleri çok düzgün ve lifler birbirlerine paralel veya zıt olması şartı ile tutkallarla yapışma gücü çok fazladır. İyi bir yapışma;
- Tutkalın viskozitesine,
- Tutkalın ph değerine,
- Tutkalın dinlendirme süresine,
- Tutkalın tüketilme süresine,
- Pres basıncına,
- Pres süresine,
- Ahşap malzemenin yüzey düzgünlüğüne,
- Adezyon ve kohezyon gücüne bağlıdır.
Yukarıdaki şartlar yerine getirilmiş olsa dahi ahşap malzemenin enine kesiti yani maktası yapışmada problem çıkartmaktadır. Çünkü, tutkal hücre boşluklarına girmekte, tutkalın ahşap ile bağlantısı olmamaktadır. Bu nedenle, ahşap yüzeyine maktanın geldiği sandalye ayak ve kayıtlarındaki gibi yerlerde özel birleştirmelere ihtiyaç vardır. Bu birleştirmeler zıvanalı, kavelalı, yabancı çıtalı veya metal bağlantı gereçleriyle olabilir. Bu birleştirmelerden biri veya birkaçı birlikte kullanılarak bir sandalye üretilebilir.
Mobilya endüstrisinde üretilen arkalıklı, tek kişinin oturabileceği ahşap sandalyeler ayaklıdır. Ayak stilleri modern veya klasik olabilir. Modern stildeki ayakların enine kesitleri daire, kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. Klasik stildeki ayaklarda ise böyle bir tanım getirmek güçtür. Çünkü, klasik stilde ayağın kendine özgü bir şekli vardır. Ayaklar, kayıtlara ahşap birleştirme metodlarından herhangi biri ile birleşirler.
Ayaklar, sandalyenin genel form ve stiline uygun olarak değişik biçimlerde yapılmış ve yapılmaktadır. Şekil 1.1'de değişik stillerde yapılmış sandalyelerin ayak biçimleri görülmektedir.
Ayaklar çok değişik biçimlerde yapıldığı halde ayak-kayıt birleştirmelerinde büyük bir değişiklik olmamıştır. Asırlardan beri hemen hemen aynı birleştirmeler kullanılmıştır. Ancak günümüzde seri üretim makinalarındaki gelişme, bu üretime uygun birleştirmelerin kullanılmasını zorunlu kılmıştır.
Sandalyelerde kullanılan birleştirmeler sınırlıdır. Birleştirmelerin özelliği sandalyenin sitiline, ayak kesitinin durumuna göre de değişmektedir. Sandalye üretiminde kullanılan birleştirmeler.
Şekil 1.1. Değişik sandalye stilleri ve bunlara ait ayaklar.
Bir sandalyede uygulanacak ahşap birleştirme; sandalye stiline uygunluğuna, zorlamalara karşı dayanıklılığına, üretimdeki kolaylığına, seri üretime uygunluğuna, tamirinin kolaylığına ve yapılacak sandalyenin değerine ve kalitesine göre değişir. Her ahşap birleştirme türünün kendine has özellikleri, iyi ve sakıncalı yönleri, yerine göre birini diğerine tercih nedenleri vardır.
Sandalye ahşap birleştirmeleri genellikle ahşap malzeme ile, birçok hallerde de ahşap ve metal gereçleri birlikte kullanılarak yapılır. Özellikle, portatif sandalyelerde bağlantı gereç ve araçları çok kullanılmakta, seri üretim teknolojisindeki gelişmelerde bu konuda yeni araştırma ve buluşların yapılmasını hızlandırmaktadır. Bu usuldeki birleştirme araştırmanın dışındadır. Ancak, sandalyenin ana gereci ahşap malzeme olmaya devam etmektedir.
Sandalyeler günümüzde en çok kullanılan, mekaniksel darbelere maruz kalan hemen hemen her yerde bulunan bir mobilya çeşididir. Bu bakımdan özellikle birleştirme yerlerinden çok zorlanır ve kullanılma sırasında açılma, ayrılma, kırılma gibi kusurların olduğu görülür. Çünkü birleştirme noktalarında momentler oluşur, bunun için sandalyelerde kullanılan birleştirmeler de çok önemlidir. Sardalyelerde kullanılan ahşap birleştirmelerin özelliği vida, çivi vb. metal bağlama gereçlerine ihtiyaç duyulmadan tutkalla bağlama özelliğine sahip olmasıdır.
Sandalyelerde uygun birleştirme kullanılmadığında kısa zamanda birleşme yerlerinde gevşemeler, laçkalaşmalar ve bozulmalar olmakta, sandalyenin kullanım ömrü kısalmaktadır. Sandalyelerde kullanılan ahşap birleştirmelerin mekanik özellikleri bilinmediğinden gereksiz kalınlıkta malzeme de kullanılmakta bu da Türkiye ekonomisi için büyük kayıplara neden olmaktadır. Sandalyelerde maximum insan ağırlığına göre uygun ahşap birleştirme ve malzeme kullanıldığında malzeme tasarrufu sağlanacak, bununda Türkiye ekonomisine katkısı olacaktır.
Bu araştırmanın amacı, sandalye ayak-kayıt birleştirmelerinde en çok kullanılan düz zıvanalı, kavelalı ve kavelalı-zıvanalı birleştirmelerden hangisinin daha dayanıklı olduğunu ve hangi ayak, kayıtta hangi birleştirmenin kullanılması gerektiğini
Resim

Cevapla