Üretim atölyelerindeki birimler ve görevleri

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Üretim atölyelerindeki birimler ve görevleri

Mesaj: # 3310Mesaj Alıntı
13 Mar 2022, 19:01

3.6.1.1. Satın alma birimi ve görevleri
Üretim için gerekli olan tüm malzemeleri üretim başlamadan önce temin eder. Malzeme alınırken işe uygun olmasına, kaliteli olmasına ve ekonomik olmasına dikkat edilir. Bunun için önce fiyat araştırması yapar. Daha sonra malzemelerin alınmasını sağlar. Bu birimde yeterli miktarda mesleğinde uzmanlaşmış eleman istihdam edilir.
3.6.1.2. Üretim planlama birimi ve görevleri
Bu birimde üretime başlamadan önceki tüm hazırlıkları yapar. Ayrıca üretim aşamasında üretimin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri alır ve kontrolleri gerçekleştirir. Üretim planlamaya bağlı; planlama, maliyetlendirme, projelendirme, bakım onarım ve hammadde deposu gibi birimler bulunur.
3.6.1.3. Planlama birimi ve görevleri
Planlama, ürüne ait her bir parçanın hangi gün ve saatte hangi makinede işleneceğini, ne kadar işleneceğini, belli bir süre sonunda ne kadar ürün çıkacağını belirler.
3.6.1.4. Maliyetlendirme birimi ve görevleri
Müşteri tarafından verilen tekliflerle ilgili maliyet çalışması yapar. Her ürünün ayrı ayrı maliyeti belirlenir. Bu fiyatlar müşteriye bildirilir. Müşteri tarafından kabul edildiğinde sözleşme hazırlanır.
Maliyetlendirme elemanları maliyet çalışmaları yaparken, satın alma biriminden aldıkları güncel fiyatları kullanmalıdırlar. İşçilik, genel giderler ve kar oranları işletmenin politikasına bağlı olarak belirlenmelidir.
3.6.1.5. Projelendirme birimi ve görevleri
Müşterilerin verdiği projelendirmelere göre maliyetlendirme yapılır, iş alındıktan sonra projelendirme biriminde üretim projeleri çizilir. Çizilen bu çizimler sözleşme ile birlikte onaylatılır. Üretime başlamadan önce bu projelerden parça listesi çıkarılır, malzeme kesim planı hazırlanır. Hazırlanan kesim planı ve parça listeleri projelerle birlikte üretime verilir.
3.6.1.6. Kalite kontrol birimi ve görevleri
Üretimde kalite kontrolün önemi çok büyüktür. Üretimin her aşamasında kalite kontrol gereklidir. Kalite kontrol malzeme alımından başlar, ürün ambalaja girinceye kadar devam eder. Kalite kontrol için büyük işletmelerde test kontrol laboratuarları bulunmalıdır.
3.6.1.7. Hammadde depo sorumlusunun görevleri
Depoya giren ve depodan çıkan malzemelerle ilgili bilgileri tutar. Stokta bulunan ve harcanan malzemelerle ilgili yetkililere bilgi verir. Seri üretimde işe başlamadan önce yapılacak iş için gerekli olan malzemeler temin edilerek depolanır. Çalışma devam ederken malzeme eksikliği nedeni ile çalışma durdurularak malzeme beklenmez. Önceden her türlü tedbirin alınması gerekir. Depoya giren ve çıkan malzemeler bilgisayara işlenerek kayıt altına alınır.
3.6.1.8. Bakım onarım birimi ve görevleri
Üretimin aksamadan devam ettirilebilmesi için işletmelerin bakım onarım birimlerine ihtiyacı vardır. Bu birimlerde çeşitli meslek dallarından teknik elemanlar bulunur. Makine arızalarının giderilmesi, makinelerin periyodik bakımları, parçaların değiştirilmesi, kaynak işleri, kesicilerin bilenmesi vb. işler bakım onarın birimleri tarafından yapılır.
3.6.1.9. İthalat-İhracat birimi ve görevleri
Üretimde kullanılan malzemelerin bir kısmı yada tamamı ithal edilebilir. Üretilen ürünler dışarıya ihraç edilebilir. Bütün bu işlemlerin tamamı bu birim tarafından yürütülür.
3.6.1.10. Personel birimi ve görevleri
İşçi alma ve işçi çıkarma, kayıtlarını tutma, çalışanların sosyal hakları, ihtiyaçları, ulaşım, yemek vb. işler bu birim tarafından yürütülür.
3.6.1.11. Muhasebe birimi ve görevleri
İşletmenin tüm parasal işlemleri (alacakları, borçları, sigorta işlemleri, vergiler vb.) bu birim tarafından yapılır.
3.6.1.12. Pazarlama birimi ve görevleri
İşletmenin üretim şekline göre pazarlamanın görevleri değişir. İşletme sipariş üzerine iş yapıyorsa pazarlamanın asıl görevi işletmeye iş bulmaktır. İşletme eğer hazıra iş yapıyorsa o zaman pazarlamanın görevi ürünleri pazarlamaktır. İşletme hem sipariş hem de hazıra iş yapıyorsa pazarlamacılar iş bulma ve pazarlama görevini beraber yürütürler
Resim

Cevapla