Kauçuk Türleri

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Kauçuk Türleri

Mesaj: # 3340Mesaj Alıntı
15 Mar 2022, 20:50

Modern döşemecilikte kullanılan dolgu gereçlerinin en ilki ve en önemlisi tabii kauçuklardır. Sun’i kauçuk ise en çok kullanılan önemli dolgu gerecidir [10].
4.2.1. Tabii Kauçuklar
Tabii kauçuk yapımında kullanılan hammaddenin kaynağını teşkil eden kauçuk ağacı ve bundan çıkarılan üsare “Lastik sütü-lateks” çok değerlidir.
Tabiatta lateks veren 500’e yakın bitki bulunmakla beraber bunların en önemlisi ve plantasyonu yapılan hevea cinsidir.

Şekil 39. Hevea ormanlarından lateks alımı
Kristof Kolomp bu “harika üsare” ile ilk tanışan Avrupa’lı oldu. Fakat bu tabii kaynağın ve mahsulün hakiki kıymetinin farkına varılarak kıymetlendirilmesine kadar daha 4 asrın geçmesi lazım gelecektir. Bu arada kıymeti anlaşılan kauçuk ağacının fide ve tohumları İngilizler ve Hollandalılar tarafından – Brezilya’nın koyduğu şiddetli ihtiyaç yasağına rağmen - kaçırılarak aynı iklimi taşıyan uzakdoğu sömürgelerine götürülmüştür.
Memleketimizde Kaş, Antalya, Manavgat, Serik’te kauçuk ekimi yapılmış olsa da bu çalışmalar hızını kaybetmiş durumdadır. Gütaperka ve guayule ağaçları da tabii kauçuğun hammaddesini teşkil eden lateks vermektedir.
Tabii kauçuk; yumuşak elastiki, çeşitli form kabiliyetli, hafif ve hijyeniktir. Su ve sabunla yıkanabilir. Böcek ve mikroplara karşı dayanıklı olup, mikropların beslenme ve üremelerine müsait olmadığı ve geçici hastalıkları taşımadığı ilim adamlarınca tespit edilmiş vaziyettedir. Bu sebepten dolayı ev mobilyalarından ayrı olarak hastane, klinik ve senatoryum yatakları yapımında tabii kauçuk tercih edilmelidir. Tabii kauçuklar piyasaya dolu kauçuk plakalar, delikli kauçuk plakalar ve iğne delikli kauçuk plakalar şeklinde sürülürler.
Tabii kauçuklar rutubeti çekmeyip daima kuru halde bulunduklarından gemilerde yatak, şilte ve mobilya döşemeleriyle mefruşat için çok elverişlidir. Bazı hastalıkları önlemek açısından tabii kauçuklar oturma ve yatma mobilyalarında kullanılır. Kauçuk şiltelerin temizlenmesi de kolaydır. Tabii kauçuklara en çok zarar veren şey havadan oksijen alarak eskimeye başlamasıdır.
Tabii kauçuğun hammaddesinin, Avrupa ve diğer endüstri ülkelerince, ithal zorluğu ve pahalıya mal olması sonucu; sun’i olarak kauçuk elde edilmesine yol açmıştır. Çeşitli sun’i kauçuk cinsleri vardır. Her fabrika kendine has formül ve metotlar ile çalışır. Sun’i kauçuk imali gün geçtikçe artmakta, gelişmekte ve yeni çeşitler ortaya çıkmaktadır. Amaç tabii kauçuk özelliğine yakın kauçuk cinsleri meydana getirmektir.
4.2.2. Sun’i Kauçuklar
Tabii kauçuk özelliklerine en yakın türlerini elde etmek için; kimyasal yollarla ve kimyasal bileşiklerle elde edilir. Sun’i kauçukların hammaddesini kömür teşkil eder.
Bu kısımdan sonra konu tamamen sun’i kauçukları içerdiği için, ele alınan konuların başlıkları da buna göre numaralandırılacaktır.
4.2.2.1. Sun’i Kauçuk Türleri
Sun’i kauçuklar genellikle porella ve poliyeter gibi iki çeşitten ibaret olsa bile, bugün bütün fabrikalar kendi özel formüllerine göre üretim yapmaktadır. Kauçuklu kıllar, kauçuklu vijitaller ve kauçuklu kıtıklarda sun’i kauçuk çeşitlerinden sayılabilirler. Piyasada bir çok sun’i kauçuk çeşidi vardır.
4.2.2.1.1. Porella (Moltopren-Schaumstoff)
Belli başlı sun’i kauçukların en başta geleni porelladır. Piyasada içine doğal kauçuk katılmış olanlarından yerli yapımlara porella denir. Porellayı meydana getiren başlıca iki kimyevi madde: “Desmoph one” ve “Desmodure” Almanya’daki Bayer firmasının icadı olup kauçuk fabrikalarınca buradan temin edilmektedir. “Moltopren” adı bu meşhur firmaca verilmiştir. Genel olarak Almanca köpük maddesi anlamına gelen “Schaumstoff-Şavmştof” adıyla anılır. Ayrıca bu sahada isim yapmış büyük kauçuk fabrikaları da yaptıkları sun’i kauçukları kendilerince adlandırmışlardır: Mesela Almanya’da evvelce mevcut en büyük ve ilk kurulan mobilya döşeme kauçuğu imal eden “Correcta” firmasınca “Porella” ismi verilmiştir. İlk defa memleketimizde ve özellikle okullarımızda bu fabrikanın kauçuğu kullanıldığından genellikle “Porella” adı ile tanınmaktadır. Kimyasal olarak sun’i şekilde elde edilen porellanın en önemli iki hammaddesi olan “Desmophone” ile “Desmodure” akıcı sıvı kütlesi halindedir. Dökülebilen ve püskürtülebilen bu akıcı sıvı kütleleri herhangi bir şekilde basınç veya sıcaklık etkisine tabi olmadan doğrudan doğruya belirli oranlarda karıştırılır. Burada fevkalade ehemmiyeti olan karışım oranları, çok önemli faktördür. Kalıplar içerisinde hazırlanan sıvı içerisine zararsız gaz çıkaran bir madde ilave edilir. Gaz yapıcı madde olarak genellikle su kullanılır. Çıkan gazların etkisiyle saniye ile ifade edilen çok kısa bir zaman sonra meydana gelen kimyasal birleşim sonucunda 30-40 cm. yüksekliğinde ve istenilen boyda kuru bir köpük kütlesi haline gelir. Kauçuk olgunlaştıktan sonra
kalıp açılarak kauçuk dışarı alınır. Bu kauçuk bloğu gayet ince, dişsiz şerit bant bıçakları ile boydan boya, istenilen kalınlıklarda, plakalar halinde kesilir.

Şekil 40. Kesilmiş ve istiflenmiş kauçuk plakaları
Sun’i kauçuk-porella-kalınlık makinesi gibi merdaneleri olan özel kesme makinelerine verilir. Makinede mevcut alt ve üstteki iki karşılıklı dişli merdane arasında sıkıştırılan plakalar bu durumda yatay hareketle ince bir şerit tarafından ortasından kesilir. Plakalar merdaneden kurtulunca birbirine intibak eden kesit yüzeyleri girinti ve çıkıntılı bir hale gelir. Böylece birbirine karşılıklı olarak girmiş ve birbirinden ayrılabilen profilli ikişer adet kauçuk plakası elde edilir.
4.2.2.1.2 Poliyeter
Poliyeter genellikle dışardan ithal edilen bir sun’i kauçuk çeşididir. Elastikiyetinin fazlalığı sağladığı rahatlık müstesna olmak üzere diğer bütün özellikleri, başlıca hammaddeleri ve imal tekniği genellikle porella dediğimiz sun’i kauçuğun aynısıdır. Poliyeter porellanın tabii kauçuğa yaklaşan özelliğindedir.
Resim

Cevapla