Kerestenin Kontrolü

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Kerestenin Kontrolü

Mesaj: # 3357Mesaj Alıntı
20 Mar 2022, 13:31

3.7.1. Budaklık
I., II.,III., sınıf kerestelerde nokta budaklar bulunabilir. Çapı 15 mm' yi geçmeyen sağlam budak II. sınıfta, 25 mm' yi geçmeyen sağlam budak ise III. sınıf kerestede bulunabilir. Ayrıca budak çapları toplam parça genişliğinin II. sınıfta %5'ini, III. sınıfta 10'unu geçemez. Örneğin, Kapı, pencere ve boyanacak eşyalarda kullanılması sakıncalıdır.
3.7.2. Çatlaklar
Yan ve yüz çatlağı I, sınıf kerestede bulunmamalıdır, II. ve III. sınıf kerestede, sığ çatlak bulunabilir. Ayrıca III. sınıf kerestede parça boyunun 1/5'ini geçmeyen çatlaklar bulunabilir.
Halka çatlağı ilk iki sınıf kerestede bulunmamalıdır. Parça genişliğinin 1/5'ini geçmeyen halka çatlağına III. sınıf kerestede müsaade edilmektedir.
3.7.3. Lif kıvrıklığı
İlgili standarda göre spiral liflilik şeklinde de adlandırılan lif kıvrıklığı I. sınıfta % 2, II. sınıfta %3, III. sınıfta %5 oranında bulunabilir. Örneğin, odunun daralması ve genişlemesi ile cilalanması üzerinde de ters yönde etki yapmaktadır.[5]
3.7.4. Basınç odunu
I. ve II. sınıf kerestede bulunmaması gerekirken III. sınıfta ise enine kesitin % 25'ine kadar bulunabilir. Örneğin, klasik mobilyalarda kullanılmaz.
3.7.5. Reçine kesesi
Her üç sınıf için de müsaade edilmemektedir. İçerisinde reçine bulunan ağaç zamanla ısınarak içerisinde reçine genleşir ve reçine yüzeye çıkar üzerindeki vernik veya boyayı bozar.
3.7.6. İç kabuk
İlk iki sınıfta bulunmamakta ancak III. sınıfta eni 22 mm’ yi boyuda 50 mm' yi geçmemek şartı ile en çok 2 adet bulunabilmektedir. Örneğin, iç kabuk iç odun kadar dayanıklı olmadığından dayanım gerektiren yerlerde kullanılmaz.
3.7.7. Renklenme
Görünüş bozuklarına neden olan bu kusurun I. sınıf kerestede bulunmasına müsaade edilmemektedir. II. sınıfta kereste yüzey alanının %10'u, III. sınıfta %20'si kadar bulunmasına izin verilmektedir. Örneğin, üst yüzey işlemlerinde renk farklılığına neden olacağından kaliteyi düşürür.
3.7.8. Çürük, kovuk, böcek deliği
Direnç değerlerini önemli oranda düşüren ye aynı zamanda görünüş kusurlar ilk iki sınıfta bulunmamalıdır. III. sınıf kerestede ise her birinden iki tane küçük delik bulunabilir. Örneğin sandalye ayaklarında kullanılmaz.
3.7.9. Çarpılmalar
Oluklaşma, eğilme, burulma gibi kurutma kusurları işlenme güçlükleri meydana getirmekte ve zaiyatı artırmaktadır. Buna göre oluklaşma I. sınıfta parça genişliğinin %1'i, II. sınıfta %2'si, III. sınıfta %4'ü kadar bulunabilir [5].
Eğilme ise I. sınıfta bulunamazken II. sınıfta parça boyunun % 1'i, III. sınıfta %2'si kadar yer alabilir. Burulma kusuru ise ilk iki sınıfta bulunamazken III. sınıf kerestede metrede 2 mm' yi geçemez. Örneğin,kapı ve pencerelerde kullanılmaz.
3.7.10. Diğer özellikler
Söz konusu standarda göre kullanılacak kerestenin kurutulmuş olması gerekmektedir. Kereste rutubeti kuru mekanlar için %8±2, ıslak mekanlar için ise %12±2 olması gerekmektedir. Kurutulmuş ahşap malzemenin ağırlığı azalır, işlenmesi kolaylaşır, tutkalla sağlam bağlantı kurar, çivi ve vidayı iyi tutar, boya ve cila işlerine elverişlidir.
Kalas ve tahtaların (mobilya yapımında kullanılacak) karşılıklı yüzleri birbirine paralel, komşu yüzler ise birbirine dik olmalıdır. Yanları alınmamış kerestelerde ise biçilen yüzlerinin birbirine paralel olması istenmektedir
Resim

Cevapla