Mobilya endüstrisinde kalite kontrol aşamaları

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Mobilya endüstrisinde kalite kontrol aşamaları

Mesaj: # 3358Mesaj Alıntı
20 Mar 2022, 13:37

Bir mobilya işletmesinde kalite kontrol üretim sürecinin tüm aşamalarında yer alan bir faaliyetler bütünüdür. Üretim sürecinin belirli aşamalarda ortaya çıkan hatalı işler gereksiz işlemleri önlemek için anında süreç dışı bırakılmalıdır. Örneğin kaliteyi olumsuz etkileyebilecek çatlak veya budaklı bir sandalye ayağı vb. [6]
8.1. Tek Tek Kontrol
Üretime alınan yada belirle bir işlemden geçmiş tüm parçalar gözle, işçiler yada operatörler tarafından kontrol edilir. Yöneticiler gözle yapılan kontrolün önemini astlarına iyi anlatmalıdır.
8.2. Montaj Öncesi Kalite Kontrol
Tüm hatlarda işlem gören ürünler üretimin her aşamasında kontrol edilir. Herhangi bir aksaklığın görülmesi halinde üretim amirine iletilir ve aksaklığın giderilmesine yardımcı olunur. Üretim esnasındaki kalite kontrolünün ana başlıkları aşağıdaki gibidir
8.2.1. Makina hattı
- Ölçülendirilen ürünlerde boyut ve tolerans kontrolleri yapılır.
- Zıvana delik vb. birleştirmelerde boyut kontrolü köşegen kontrolü ve duyarlılık kontrolü yapılır.
- Kesicilerle işlem gören yüzeylerde yüzey kalitesi kontrol edilir, körlenmiş kesiciler ile işlem yapmama, ilerleme hızı düzeltmesi gibi önlemlere başvurulur.
- Kaplama preslerinde kaplanmış yüzey kalitesi kontrolleri (kabarma, dalgalanma, çatlama vb.) yapılır.
- Zımparalanmış yüzeylerin üstyüzey işlemlerine uygunluğu kontrol edilir. Fire ve verimlilik kontrolleri yapılır [6].
8.2.2. Vernikleme hattı
- Boyanmış işlerde renk homojenliği kontrolü yapılır.
- Vernik viskozite kontrolleri yapılır.
- Vernik sürme araçlarının uygunluk ve ayar kontrolleri yapılır.
- Katman oluşumu ve kalınlık kontrolleri yapılır.
- Ara işlemler (zımparalama, parlatma vb.) uygunluk kontrolleri yapılır.
- Yüzey düzgünlüğü, parlaklığı vb. fiziki özellik kontrolleri yapılır.
8.2.3. Montaj hattı
- Aksesuar ve diğer mobilya elamanlarının deliklerinin düzgünlük ve bağlantı uygunluk kontrolleri yapılır.
- Montaj preslerinin basınç kontrolleri yapılır.
- Demonte mobilyalarda bağlantı elamanlarının uygunluk kontrolleri yapılır.
- Kapak, çekmece vb. elamanlarının çalışma kontrolleri yapılır.
8.3. Montaj Esnasında Kalite Kontrolü
Mobilyada montaj, parçaların montajı (menteşe, ray, pim vb.) ve son montaj (nihai ürün montajı) olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Parçaların esas üniteye bağlantısı ve alıştırmalar birinci aşamada yapılır. Kalite kontrol bu nedenle iki aşamada uygulanacak şekilde yapılmalıdır. Montaj esnasındaki kalite kontrolü;
- Ana boyutlar,
- Taşkınlıklar,
- Dikdörtgenlik ve değer açılar,
- Parçaların paralel çalışması,
- Hareketli kısımların oynama payı ve işlevi,
- Genel kontrol uygunluklarının temini için yapılır [6].
8.4. Ambalaj ve Sevk Öncesi Kalite Kontrol
Montajı tamamlanmış ve sevke hazır hale gelen ürünlerin son gelen kontrolleri yapıldıktan sonra, etiketleri yapıştırıldıktan sonra uygun bir ambalaj malzemesi ile kaplanır. Ayrıca ürünle ilgili aksesuar paketi ve demonte ürünlerde montaj şeması ile kullanımla ilgili varsa özel açıklama broşürlerinin tam olup olmadığı kontrol edilir. Ürünler hemen sevk edilecekse nakliye araçlarına en fazla yüklemeyi yapacak şekilde ve kırılma, kopma, zorlama ve kasılmaya uğramayacak şekilde yüklenir. Bir süre depoda beklemesi gerekiyorsa, depolama şartlarının uygun olması ürünün depolama süresince bozulmaması sağlanmalıdır [6].
8.5. Kalite Kontrol Süreci
8.5.1. Haftalık kalite kontrol
Mobilya üretiminde önemli girdilerden olan hammadde ve yarı mamul kontrolleri yapılarak TSE standartlarına uygunlukları belirlenir.
8.5.2. Aylık kalite kontrol
Özelikle levha vernikleme baskı silindirlerinin aşınma durumları, montaj hattında delinmekte olan aksesuar ve diğer yardımcı delik şablonları kontrol edilir ve kontrol etiketi yapıştırılır. Kontrol etiketinde kontrol tarihi, kontrolü yapanın adı ve imzası bulunur. Aylık kalite kontrol çalışmaları ile çakışan seriler seri başında ünite sorumlularının da hazır bulunması ile montaj hattında montaj edilerek tüm işlemler kontrol edilir. Ayrıca sevk sonrası ürünlerin durumlarını görmek üzere bayii incelemelerine gidilir. Böylece tüketici şikayet ve önerileri tespit edilir.
8.5.3. Üç aylık kalite Kontrol
Karşılaşılabilecek her türlü soğuk, sıcak, nem gibi dış etkenlerin etkisi düşünülerek malzemelerin özelliklerini koruyup koruyamadıkları kontrol edilir. Örneğin;
- Soğuk nedeni ile tutkalın yapışma direncindeki azalma,
- Aşırı kuru ve sıcak nedeni ile kaplamadaki çatlak ve ondüleleşme,
- Nemli ortamda zımpara taşlarının fonksiyonelliğindeki azalma gibi azalma gibi
Resim

Cevapla