Literatür araştırması , kurutma

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Literatür araştırması , kurutma

Mesaj: # 3396Mesaj Alıntı
26 Mar 2022, 11:16

LEMPELIUS (1969) ; "Die Schnittdz - Trocknung" isimli kitabında ağaç malzemenin nitelikleri, kurutmanın fiziksel etkenleri, kurutma metotları, kurutmanın yapılışı ve kurutma fırınlarının yapım esaslarının temelleri ortaya konulmuştur. Ayrıca Orta Avrupa da yetişen ağaçlara ait kurutma programları verilmiştir.

KÖKTÜRK (1976) ; "Pompalı sıcak sulu ısıtma tesisleri" kitabında pompalı ısıtma sisteminin özellikleri, avantaj ve dezavantajları incelenmiş, sistemin elemanları ve hesaplanma ilkeleri verilmiştir. Sıcak sulu ısıtma sistemlerinin kontrol teknolojileri açıklanmıştır.

KANTAY (1978) ; “Türkiye’nin önemli bazı orman ağaç türleri kerestelerinin teknik kurutma özellikleri üzerine araştırmalar" adlı doktora tezinde kurutma bakımından ülkemizde yetişen bazı ağaç türlerinin incelenmiş ve kurutmayı etkileyen faktörler konusunda açıklamalar yapmıştır. Belirlenen kereste türleri 2 ayrı kurutma fırınında kurutma deneyleri yapılmış ve kurutma programları ve kurutma işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar ortaya konulmuştur.

FREESTON (1979) ; "Geotermal enerji savings for a New Zelland alfa alfa drying plant" adlı çalışmasında jeotermal enerji ile çalışan entegre tesisin üretim presesi ve ekonomisi anlatılmıştır.
LINEAU (1980) ; "Geotermal enerji use industrial aplication" jeotermal enerjinin uygulanabileceği çeşili işlemler ve jeotermal enerji ile kereste kurutmanın ilkeleri belirtilmiştir.

İLHAN (1982) ; "Tam otomatik kontrollü kereste kurutma fırınlarında uygulama esasları ve meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi" isimli makalesinde Gheezzi Gn3 modeli kurutma örneğinde kurutma programlarının uygulanması sırasında oluşabilecek hatalar ve bunların giderilmesi üzerinde önerilerde bulunulmuştur.
ÖRS (1982) ; "Ağaç malzeme kurutulmasında teorik esaslar" adlı makalesinde fiziksel prensiplere dayalı olarak ağaç malzemenin ağaç malzemenin kurutulmasında, kurutma şartlarını oluşturan havanın sıcaklığı, nemi ve hızının belirlenmesi ve bunlara göre kurutma süresinin hesaplanması üzerinde durulmuştur.

YILDIRIM (1982) ; "Suni kereste kurutması ve ekonomisi" adlı kitabında kereste endüstrisinde kullanılan teknik kurutmanın doğal kurutmaya olan üstünlükleri, önemi, teknolojileri ve ekonomisi örneklerle açıklanmıştır.

KANTAY (1985) ; "Ağaç malzeme kurutma fırınlarında ısı tüketiminin azaltılmasına yönelik yeni gelişmeler" isimli çalışmasında kurutma süresi, kurutma kalitesi ve ısı tüketimi açılarından kurutma metotları karşılaştırılmış ve öneriler sunulmuştur.

ÖRS (1986) ; "Kurutma ve buharlama tekniği" kitabında ağaç malzemenin kurutulması ilkeleri, kurutma fırınlarının yapısı ve çalışma ilkeleri, kurutmanın enerji bilançosu ve buharlama tekniği anlatılmıştır.

ÖZ (1988) ; "Güneş enerjisiyle kereste kurutma" adlı doktora tezinde alternatif bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle kondenzasyonlu kurutma metodu birleştirilerek bir kereste kurutma fırını dizaynı yapılmış ve bu fırında 8 adet kurutma deneyi yapılmıştır.

ÖRS (1991); "Güneş enerjisi ( 410 kuzey enlemi ) ile kereste (doğu ladini ) kurutulması" adlı TÜBİTAK tarafından desteklenmiş çalışmasında 50mm kalınlığındaki keresteleri 1989 -1990 tarihleri arasında tasarlanan güneş enerjisiyle çalışan kereste kurutma fırınında kurutmuştur. 1m3 kerestenin kurutulmasında yaklaşık 550kwh'lik enerji tasarrufu yapılmıştır.

UYSAL (1993) ; "Ankara ve çevresinde mobilya endüstrisinde kullanılan ahşap malzemenin kurutulmasında uygulanan kereste kurutma yöntemlerinin araştırılması" yüksek lisans tezinde Ankara ve çevresindeki doğal ve teknik kurutma yöntemleri incelenmiştir.

KANTAY (1993); "Kereste kurutma ve Buharlama" isimli kitabında kurutmanın önemi, kurutma yöntemleri, kurutmanın kontrolü üzerinde durulmuş ve buharlama tekniği açıklanmıştır.

LUND (1995) ; "Pilot fruit drier for the Los Azufres geotermal field, Mexico" isimli makalesinde jeotermal enerji ile direk olarak çalışan bir meyve kurutucusunun dizayn ilkeleri anlatılmış ve bu bölgelerde yapılabilecek diğer endüstriyel uygulamalar açıklanmıştır.
PIRRIT (1995) ; "Drying of fibrious crops using geotermal steam and hot water at the Tapou Lucerno Company" adlı çalışmada jeotermal enerjinin endüstriyel uygulamalarının yer aldığı kereste kurutmanın da yapıldığı tesiste üretim teknolojileri, iş akış şemaları ve enerji bilânçoları üzerinde durulmuştur.
AYYILDIZ (1996) ; "Jeotermal atık su kullanan buhar sıkıştırmalı bir ısı pompasının simülasyon modeli ile kararlı rejimdeki özelliklerin bulunması” adlı doktora tezinde jeotermal enerjinin kullanıldıktan sonra reenjeksiyon yapılacak olan 200C - 400C arasındaki jeotermal akışkandan konut ısıtılması konusunda simülasyon modeli oluşturulmuştur.
Resim

Cevapla