Kurutmada istifleme metotları

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Kurutmada istifleme metotları

Mesaj: # 3408Mesaj Alıntı
26 Mar 2022, 11:41

Kerestenin istiflenmesinde en çok dar ve geniş aralıklı çıtalı sandık şeklindeki istifleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu bölümde yalnız bu yöntem ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
1. Blok istif
Bu istif şekli, tomruklar biçildikten sonra yanları alınmamış keresteler için kullanılır. Blok istifte bir tomruktan elde olunan tahta veya kalaslar tomruktaki doğal ve gerçek sırasına göre ve aralarına istif lataları konmak suretiyle birbiri üstüne veya yan yana konmakta, istifin bozulması halinde de aynı sırayı elde etmek mümkün olmaktadır. Blok istiflerin çeşitli şekilleri de vardır.(Şekil 11)

Şekil 11 Blok İstif
2. Çapraz istif
Bu istifleme metodunda aynı uzunlukta olan tahtalar istif latalarına ihtiyaç olmaksızın istifin her bir katında aralarında genişçe bir açıklık kalmak ve birbirini takip eden katlarda çapraz olmak üzere istif edilirler. Bütün tahtalar dışarıdan bağlantılı ve silme olarak görülmektedir. Her bir istif katında tahtalar arasında genişçe bir açıklığın bulunuşu istif içerisinde hava bacalarının meydana gelmesini sağlamaktadır (Şekil12)

(Şekil 12 Çapraz İstif
3. Üçgen istif
Bu istif şeklinde aynı boyda tahtalar istif latalarına lüzum kalmadan, aralarında hava boşluğu teşekkül edecek ve kenarları eşit bir üçgen teşkil edecek şekilde birbiri üzerine istif edilirler (Şekil 13) 4 m ye kadar tahtalar için kullanılabilir. Fazla yer kaplamayan bir istif şeklidir.

Şekil 13 Üçgen İstif


4. Makasvari istif.-
Bu istif şeklinde tahtalar yüksekte ve yatık durumda bulunan bir kiriş üzerine iki taraftan karşılıklı olarak makas şeklinde münavebe ile dayatılır (Şekil14) Aralarında istif lataları yoktur. Böylece karşılıklı iki taraftan üst kısımları kirişe dayatılan tahtalar arasında dar bir açı meydana gelmekte ve istif şekil ağzı açık bir makas andırmaktadır.

Şekil 14 Makasvari İstif
5. Travers istif
Henüz emprenye edilmemiş bulunan demir yolu traverslerinde en uygun olarak (Şekil 15) de görülen istif şekli yerleştirilmiştir. Bu istif şeklinde sağa ve sola doğru meyilli travers sıraları yağmur suyunun hızlı bir şekilde akmasını sağlamaktadır (Berkel, 1978, s. 69-82).

Şekil 15 Travers istif
6. Çıtalı Sandık Şeklinde İstifleme
Çıtalı sandık şeklinde istiflemede çıtaların görevi keresteler arasında yeterli miktarda aralık meydana getirmek ve böylece havanın istifin her tarafına yeknesak bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve aynı zamanda kerestenin dönmeden düzgün şeklini

Şekil 16. Çıtalı Sandık Şeklinde İstif ve İstif Damı
koruyarak kurumasını gerçekleştirmektedir. Çıta kalınlıklarına bağlı olan bu aralıklar ne küçük ne de fazla büyük olmamalıdır. Kış aylarında dar aralık renk değişmesi ve çürüme, yaz aylarında büyük aralık çatlama tehlikesi doğurabilir.
İstif çıtaları masif halde ve kesitleri dikdörtgen ve kare biçimindedir. Fakat pratikte delikli çıtalarda kullanılmaktadır. Delikli çıtalar tam delikli veya yarım delikli olabilir. Bunlar havanın istife hem başlardan hem de yanlardan girmesini sağlarlar ve aynı zamanda açıkta istif kereste yüzeyindeki yağmur sularının akışını engellemezler.
Resim

Cevapla