Masif Konstrüksiyonlu yan yana ( en ) Birleştirmeler

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Masif Konstrüksiyonlu yan yana ( en ) Birleştirmeler

Mesaj: # 3417Mesaj Alıntı
26 Mar 2022, 12:42

2.1.1. Yanyana (en) birleştirmeler
2.1.1.1. Düz Birleştirme
Yapımı basit ve planya makinasından başka bir makinaya ihtiyaç duyulmadığı için küçük işletmelerde en çok yapılan birleştirmedir. Kendi renginde verniklenecek ve ağaç desenleri görünecek işlerin tahtaları yanyana dizilirken renk ve desenleri birbirine benzeyenler yanyana konur. Tutkallamadan önce numaralanır ve işaret konur (Şekil 2.11). Burada tahtaların yüzleri de aynı tarafa getirilir [6].
Şekil 2.11. Düz birleştirme [6].
2.1.1.2. Lambalı birleştirme
Esas ölçülerinden 4-5 cm uzun olarak kesilen tahtaların bir yüzü ile bir cumbası planya edilir. Sonra 1- 2 mm fazla olarak genişlikleri ve kalınlıkları çıkarılır. Düz birleştirmede olduğu gibi uygun tahtalar yanyana dizilir, numaralanır ve cumbaları birbirine alıştırılır. Sonra Şekil 2.12’de görüldüğü gibi kenar tahtalarını yalnız bir çıtasına, arada kalan tahtaların ise her iki cumbasına da fireze makinasında lambalar açılır. Buradan sonra tahtalar birbirine tutkallanarak istenen genişlikte tablalar elde edilir. Bu birleştirmede tutkallama yüzeyi düz birleştirmeden %50 fazladır
Şekil 2.12. Lambalı birleştirme [6].
2.1.1.3. Yabancı çıtalı kinişli birleştirme
Boyları toleranslı olarak kesilen; kalınlık ve genişlikleri çıkarılan tahtalar yanyana dizilir ve numaralanır. Cumbaları birbirine düz olarak alıştırıldıktan sonra ortalarına parça kalınlığının 1/3’ü genişlik ve 1/2’si derinlikte kiniş açılır. Kinişlerin içine konmak üzere aynı kalınlıkta ve kiniş derinliğinden bir milimetre daha dar çıtalar hazırlanır. Bunlar Şekil 2.13’de görüldüğü gibi tutkallanarak tablalar elde edilir. Kinişlerin içine masif çıta yerine kontrplak da konabilir. Bu birleştirme yapımı kolay olduğundan yanyana birleştirmeler içinde küçük işletmelerde en çok kullanılan birleştirmedir.
Şekil 2.13. Yabancı çıtalı kinişli birleştirme [6].
2.1.1.4. Kendinden çıtalı kinişli birleştirme
Parçalar yabancı çıtalı kinişli birleştirmede olduğu gibi hazırlanır ve cumbaları alıştırılır. Sonra parçalardan birine tahta kalınlığının yarısı kadar derinlik ve tahta kalınlığının 1/3’ü kadar genişlikte kiniş açılır. Diğer parça cumbasının da bu kinişe uygun ve bir milimetre kadar eksik iki tarâftan lamba açılarak erkek kiniş elde edilir. Erkek kirişin iki kenarına hafif pah kırılırsa daha iyi olur (Şekil 2.14).
2.1.1.5. Kavelalı birleştirmeler
Düz birleştirmede olduğu gibi hazırlanan ve cumba cumbaya alıştırılan tahtaların cumbalarına 20-25cm. uzunluk kavela deliği markası yapılır. Delik çapları normal olarak tahta kalınlığının 1/3’ü kadar düşünülürse de sağlamlığı artırmak için delikler daha büyük çaplı delinebilir. Bu durumda deliğin tahta yüzlerine en yakın noktası 4-5 mm’den az olmamalıdır. Delik derinliklerinin ise en az tahta kalınlığı kadar, en çok da 2,5-3 cm olması yeterlidir (Şekil 2.15).
2.1.1.6. Yabancı zıvanalı birleştirme
Yapılacak tablaya uygun ölçülerde ve sayıdâ kesilen tahtalar, düz birleştirmelerde olduğu gibi cumba cumbaya alıştırılır. Sonra zıvana deliği yerleri marka edilir. Delik genişlikleri genel olarak tahta kalınlığının 1/3’ü uzunlukları 4-5 cm; derinliği de 2,5 – 3cm olarak hesaplanır. Delikler arasındaki uzaklık yanyana birleştirmelerde 20 -25 cm olur. Bu birleştirme en çok mutfak mobilyalarının tablalarının yapımında ve kitabeli yemek masalarında kullanılır (Şekil 2.16)
Şekil 2.14. Kendinden çıtalı kinişli birleştirme [6].
Şekil 2.15. Kavelalı birleştirme. Şekil 2.16. Yabancı zıvanalı birleştirme.
2.1.1.7. Özel freze bıçakları birleştirmeleri
Büyük işletmelerde ve seri üretim yapan fabrikalarda en çok yapılan bu birleştirmelerdir. Tahtalar düz birleştirmede olduğu gibi hazırlanır. Sonra tabla genişliğinden biraz daha fazla yanyana dizilir ve cumbaları birbirine alıştırılır. Bundan sonra fireze makinasında ve özel bıçaklarla cumbalarına kanallar açılır (Şekil 2.17).
Şekil 2.17. Özel freze bıçakları birleştirme şekilleri [6].
Resim

Cevapla