Çerçeve Köşe Birleştirme Şekilleri

Mobilya branşı - bölümü ile alakalı her şeyi bulabilirsiniz..

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Alıntı
Mesajlar: 842
Kayıt: 15 Kas 2016, 08:23

Çerçeve Köşe Birleştirme Şekilleri

Mesaj: # 3420Mesaj Alıntı
26 Mar 2022, 12:49

3.1.1. Çakma ve kertme geçmeli birleştirmeler
Bunlar çerçeve köşe birleştirmelerinin en basit olanlarıdır. Çakma birleştirme daha ziyade ambalaj işlerinde kullanılır. Burada çiviler yüzeye eğik olarak çakılmalı ve arkadan çıkan uçları elyaf yönünde kıvrılarak birleştirme sağlamlaştırılmalıdır. Birleştirmenin daha sağlam olması istenirse çivi uçları kalın bir çivi veya tornavida ucu üzerinde çekiçle kıvrılmalı ve sonra alt kayıt içine gömülmelidir (Şekil 3.5)[1,6].
Şekil 3.5. Çakma ve kertme birleştirme [1,6].
3.1.2. Açık zıvanalı birleştirme
Yapılması kolay ve sağlam bir birleştirmedir. Çerçevenin iç cumbalarına profilli çıta çevrilerek çerçeve konstrüksiyonlu mobilyaların yapımında kullanılabileceği gibi ızgaralı çerçeve yapımında da, çok kullanılmaktadır.Çerçeve cumbalarından zıvanaların maktaları görüldüğü için kıymetli işlerin yapımında kullanılmaz.
Bu birleştirmede zıvana kalınlığı parça kalınlığının 1/3 ü, genişliği de tam kayıt genişliği kadar olur. Küçük işletmelerde zıvanalar kol ve el testereleri ile kesilir. Dişi zıvanalar da delik kalemi ile boşaltılır (Şekil 3.6) [1,6].
3.1.3. Yarım açık zıvanalı birleştirme
Bu birleştirmede çerçevenin karşılıklı iki cumbasından zıvana görülmez. Özellikle çamaşır dolabı, komodin gibi işlerle, çekmece altlarına aralarına gelen çerçevelerin ön ve yan kayıtları bu birleştirme ile birleştirilir. Böylece ön kayıtın cumbasından zıvana görülmez (Şekil 3.7).
Erkek zıvananın boyu kayıt genişliğinden 6 - 10 mm. kısa yapılır. Dişi zıvana da delik makinasında matkapla açılır. Zıvana kalınlık ve genişlikleri açık zıvana birleştirmenin aynıdır [1,6].
Şekil 3.6.Açık zıvana birleştirme Şekil 3.7.Yarım açık zıvana birleştirme
3.1.4. Hampaylı zıvana birleştirme
Bu birleştirme kör delikli veya zıvana kısmı açık yapılabilir. Hatta erkek zıvanaların uçlarına kama çakılarak zıvanalar daha da sağlamlaştırılabilir. Birleştirme lambalı ve kinişli çerçevelere de uygulanabilir.
Kayıt genişliğine bağlı olarak, zıvanaların genişliği kayıtın 3/4'dü veya 2/3’ü kadar; hampaylarının genişliği de kayıtın 1/4’ü veya 1/3’ü kadar olur. Kapılarda ve kayıt genişliği 15 - 20 cm. olan çerçevelerde hampayı 1/4, dar çerçevelerde de 1/3 genişlikte yapılır. Hampaylarının uzunluğu genel olarak kayıt kalınlığının 1/2’si kadar kabul edilir. Ancak doğrama işlerinde kalınlık 33 - 42 mm olduğundan bunlarda bu kurala uyulmaz. Normal olarak hampaylarının uzunluğu 15 mm den fazla yapılmaz (Şekil 3.8) [1,6].
Şekil 3.8. Hampaylı zıvanalı birleştirmeler [3].
3.1.5. Çift zıvanalı açık ve gönyeburun birleştirme
Bu birleştirme daha ziyade genişliği az kalınlığı fazla vitrin kapakları ve yanları ile kalın çerçevelerin yapılmasında uygulanır. Yapılması açık zıvanalı birleştirmenin aynıdır. Sadece kayıt kalınlığı beş eşit parçaya bölünerek çift zıvana yapılır. Bu bütün birleştirmelerden daha sağlamdır. Özellikle vitrin kapak ve yanları önden yada hem önden, hem de arkadan gönyeburun yapılır(Şekil 3.9) [1,6].
Şekil 3.9. Çift zıvanalı açık ve gönyeburun birleştirme [3].
3.1.6. Lambalı zıvana birleştirme
Mobilyalarda lamba genişliği genellikle kayıt kalınlığının 2/3’ü, pencere çerçevelerinde de kalınlığın 1/3’ü kadar yapılır. Lamba derinliği de mobilya çerçevelerinde kayıt kalınlığının 1/2'si kadar pencerelerde 10 - 12 mm yapılır, mobilya çerçevelerinde lamba genişliği kalınlığın 2/3’ü kadar açıldığı için dişi zıvana uzunluğu kayıt genişliğinden lamba derinliği kadar az açılır. Erkek zıvananın da lambaya gelen tarafı lamba derinliği kadar uzun olmalıdır
Şekil 3.10. 2/3 ve 1/3 lambalı zıvanalı birleştirme [4].
3.1.7. Kinişli zıvana birleştirme
Çerçeve boşluğuna kontrplak, odunlifi levhası ve kaplamalı veya kaplamasız ince talaş levhası yerleştirilecek işlerde bu birleştirme kullanılır. Kiniş derinliği genellikle 8-10 mm yada parça kalınlığının yarısı kadar açılır. Genişliği ise çerçeve içine yerleştirilecek gerecin kalınlığına uygun olarak açılır. Kinişler normal veya yalpalı daire testeresi veya yıldız bıçaklarla açılabilir. Elde kiniş rendesi ile açılması da mümkündür.
Dişi zıvana açılacak kayıtların zıvana markası, kiniş derinliği kadar az olmalıdır
3.1.8. Gönyeburun zıvana birleştirmeler
Bu birleştirmeler açık, gizli, yabancı çıtalı, tek veya iki taraflı gönyeburun yapılabilirler. Gizli zıvanalı yapıldığı taktirde çerçeve cumbalarından zıvana da görülmez. Ayrıca kayıtlara kordon açmaya da elverişli olduklarından kaliteli işlerin yapılmasında diğer birleştirmelere tercih edilir. Diğer birleştirmeler gibi elde veya onların yapıldığı makinalarda yapılabilir. Görünüş bakımından da diğerlerinden güzeldir (Şekil 3.12).
Şekil 3.11. Kinişli zıvana Şekil 3.12. Gönyeburun zıvana
birleştirme. birleştirme [1,6].
3.1.9. Kavelalı gönyeburun birleştirme
Kavelalı birleştirme girinti ve çıkıntısı fazla, kordonlu çerçevelerle kolçaklı sandalyelerin kolçaklarında kullanılır. Kavelalar normal olarak iç cumbaya yakın, kalınlıkları da kayıt kalınlığının 1/3’ü veya daha kalın yapılabilir Delikler delindikleri yüzeye tam dikey delinmeli ve herbirine hafifçe havşa açılmalıdır. Kavela boyları delik derinlikleri toplamından bir milimetre kısa yapılır ve başlarına pah kırılırsa birleşme yerinde açıklık kalmaz ve daha iyi alışır
Şekil 3.13. Gönyeburun kavelalı birleştirme [6].
3.1.10. Çıtalı gönyeburun birleştirmeler
Bu birleştirmeler genellikle küçük resim çerçeveleri ile basit çerçevelerin, yapılmasında kullanılır. Çünkü bundan önceki birleştirmeler kadar sağlam değillerdir
Şekil 3.14’deki birleştirmenin önce kinişleri açılır, sonra çıtası konarak tutkallanır. Diğerinde ise çerçevenin önce ek yerleri tutkallanır,
sonra daire testeresinde çıta kanalları açılır ve çıtalar tutkallanır. Bunlar fireze makinasında yıldız bıçaklarla gizli birleştirmeli de yapılabilir (Şekil 3.15)
Şekil 3.14. Çıtalı gönyeburun birleştirmeler [6].
Şekil 3.15. Çıtalı gönyeburun makine birleştirmeleri.
Çıta kalınlıkları genel olarak kayıt kalınlığının 1/3’ü veya testere kanalı kadar, kiniş derinlikleri de kalınlığın yarısı kadar yapılır. Çıtaların elyaf yönü çıtanın genişliği yönünde veya 45° eğik olabilir. Fakat çıtanın elyaf yönü ekyeri doğrultusunda olmamalıdır.
Resim

Cevapla