Parke

Mobilya Bölümü ili ilgili döküman , makale gibi paylaşımlarınızı bu başlık altında yapabilirsiniz...

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
gurcanaydin
Kurucu
Mesajlar: 630
Kayıt: 02 Kas 2016, 13:54
Konum: Bursa
İletişim:

Parke

Mesaj: # 710Mesaj gurcanaydin
23 Kas 2019, 15:41

https://docs.google.com/document/d/1Md8 ... sp=sharing

İÇİNDEKİLER
1.GİRİŞ
2. PARKE ENDÜSTRİSİ VE BİR PARKE FABRİKASININ İNCELENMESİ
2.1. Parkenin Tanını Ve Tarihsel Gelişimi
2.2. Parke Çeşitleri
2.2.1. Tabla parke
2.2.2. Masif parke
2.2.3. Mozaik parke
2.2.4. Laminant parke
2.3. Ürettim Teknolojisi
2.3.1. Hammadde ve özellikleri
2.3.2. Biçme makineleri
2.3.3. Parke taslağı üretiminde dikkat edilecek hususlar
2.3.3.1. Parke taslağı kalınlığında tahta üretimi
2.3.3.2. Parke taslağı kalınlığında tahtalar ile kalınlığı parke taslağı genişliğinde kalasları birlikte üretimi
2.3.3.3. Tomruktan kereste ile birlikte bir kısım parkelik mamul elde edilmesi
2.4. Parkelerin Kurutulması
2.4.1. Doğal ön kurutma
2.4.2. Hızlandırılmış ön kurutma
2.4.2.1. Hızlandırılmış doğal ön kurutma
2.4.2.2. Ön kurutma tesislerinde kurutma
2.4.3. Teknik kurutma
2.5. Mamul Parke Üretim Teknolojisi
2.5.1. Parke taslaklarının tasnifi
2.5.2. Parke taslaklarının işlenmesi
2.5.3. Mamul parke tasnifi
2.5.4. Paketleme ve etiketleme
3. PARKELERİN SINIFLANDIRILMASI
3.1. Parkelerin Ağaç Türlerine Göre Sınıflandırılması
3.1.1. Parke imalinde kullanılan ağaçlar
3.1.2. Meşe parkeleri
3.1.2.1. I. Sınıf meşe parkeleri

3.1.2.2. II. Sınıf meşe parkeleri
3.1.2.3. III. Sınıf meşe parkeleri
3.1.3. Kayın parkeleri
3.1.3.1. I. Sınıf kayın parkeler
3.1.3.2. II. Sınıf kayın parkeleri
3.1.3.3. III. Sınıf kayın parkeleri
4. MASİF PARKENİN DÖŞENME TEKNİKLERİ
4.1. Parke Döşenecek Şap Zemininde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
4.1.1. Şap sık dökükmüş olmalıdır.
4.1.2. Şap dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır.
4.1.3. Şapta çatlak olmamalıdır.
4.1.4. Şap üzerinde seviye farkı olmamalıdır.
4.1.5. Şap pürüzlü olmamalıdır
4.1.6. Şap temiz olmalıdır
4.2. Masif Boy Parkelerde Zemin Hazırlığı
4.2.1. Parke döşenecek ortamda olması gerekenler
4.3. Parke Döşeme Teknikleri
4.3.1. Ziftle yapılan döşeme tekniği
4.3.1.1. Bandırma döşemeciliği
4.3.1.2. Serme döşeme tekniği
4.3.2. Tutkala yapılan döşeme tekniği
4.3.2.1. Izgara üzerine çivili ve tutkallı yapılan döşemeler
4.3.2.2. Tutkallı serme döşeme
4.4. Tabandan Isıtmalı Zeminlerde Masif Parke Uygulanması
4.5. Parke Yapıştırıcıları
4.5.1. Bitum bazlı yapıştırıcılar
4.5.2. Su bazlı yapıştırıcılar
4.5.3. Solvent bazlı yapıştırıcılar
4.5.4. Çift komponetli yapıştırıcılar
4.6. Parke Döşeme Modelleri
4.6.1. Şerit modeli (Strip-pattern) parke döşemesi
4.6.2. Düz model (Deck-pattern) parke döşemesi
4.6.3. Kesme taş modeli (Stone-cut-pattern) parke döşemesi
4.6.4. Çapraz (Herrşngbone) parke döşemesi
4.6.5. Macar modeli (Hungarian-pattern) parke döşemesi
4.6.6. Lamel karesi
4.6.7. Mozaik parke paneli
4.6.8. Kontraparke paneli
4.6.9. Tuğla modeli (Brick-pattern) parke döşemesi
5. PARKE VERNİKLERİ VE ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ
5.1. Verniklerle İlgili Genel Bilgiler
5.1.1. Ahşap yüzeyin mekanik olarak hazırlanması
5.1.2. Verniklerin teknik özellikleri
5.1.3. Tatbikat sistemleri
5.2. Parke Verniği Türleri
5.2.1. Parke verniği (polisan)
5.2.1.1. Yapısı
5.2.1.2. Teknik özellikleri
5.2.1.3. Uygulama şekli
5.2.2. Derodur vernik (Poliüretan)
5.2.2.1. Teknik özellikleri
5.2.2.2. Uygulama şekli
5.2.3. Tek bileşikli parke verniği (Cam cila)
5.2.3.1. Yapısı
5.2.3.2. Teknik özellikleri
5.3. Üst Yüzey İşlemleri
5.3.1. Alet ve makinelerin incelenmesi
5.3.2. Zımparalama ve macunlama
5.3.3. Vernikleme ve parlatma işlemleri
6. PARKENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
6.1. Rutubete Karşı Şeklini Muhafaza Etme
6.2. Aşınmaya Karşı Mukavemet
6.3. Ezici Kuvvetlere Karşı Koyma
6.4. Kaymaya Karşı Emniyet

6.5. Lekelere Karşı Hassasiyet
7. KAPLANMIŞ ZEMİN PROBLEMLERİ
7.1. Parkenin Şişmesi veya Zeminden Ayrılması
7.1.1. Zemine bağlı sebepler
7.1.2. Tutkala bağlı sebepler
7.1.3. Parke ve uygulamaya bağlı sebepler
8. TÜRK STANDARTLARINA GÖRE MASİF AHŞAP PARKELER VE PARKE TASLAKLARI - TERİMLER VE TARİFLER
8.1. Ahşap Parkelerle İlgili Tanım ve Tarifler
8.1.1. Parke taslağı
8.1.2. Parke taslağı üst yüzü
8.1.3. Parke taslağı alt yüzü
8.1.4. Mozaik parke paneli
8.1.5. Parke
8.1.6. Zıvana (Erkek Kiniş)
8.1.7. Lamba (Dişi Kiniş)
8.1.8. Bağlama çıtası (Yabancı çıta)
8.1.9. Alt et kalınlığı
8.1.10. Üst et kalınlığı
8.1.11. Parke üst yüzü
8.1.12. Parke alt yüzü
8.1.13. Lambalı ve zıvanalı parke
8.1.14. Lambalı ve zıvanalı kurtağızlı parke
8.1.15. Bağlama çıtalı parke
8.1.16. Kurt ağızlı parke
8.1.17. Sağ zıvanalı parke
8.1.18. Sol zıvanalı parke
8.1.19. Parke paneli çerçevesi
8.1.20. Döşeme traversi
8.1.21. Süpürgelik
8.1.22. Parke paneli
9. PARKE FABRİKASI İNCELEMESİ (KAZAK PARKE)
9.1. İşletmenin Gelişim Süreci ve Tarihçesi
9.2. İşletmenin Yerleşim Planı
9.3. İşletmede Bulunan Atölye Ve Makine Parkı Ve Yerleşim Planı
9.4. İşletmedeki Ahşap Parke Üretim Hattı
9.4.1. Tomruktan kereste elde edilmesi
9.4.2. Tahtaların kalınlıklarının kesilmesi
9.4.3. Tahtaların genişliklerinin kesilmesi
9.4.4. Doğal kurutma (ön kurutma)
9.4.5. Teknik kurutma
9.4.6. Taslak boy kesme
9.4.7. Genişlik ve kalite tasnifi
9.4.8. Taslakların parke yan makinesine verilmesi
9.4.9. Yan makinesinden çıkan parkelerin boy tasnifi
9.4.10. Taslakların parke baş makinesine verilmesi
9.4.11. Mamul parke tasnifi
9.4.12. Paketleme ve etiketleme
9.5. Ahşap Parke Üretimi Hattında Kullanılan Makineler ve Fırınlar
9.5.1. Şerit testere makinesi
9.5.2. Sarkaç (pandül) boy kesme makinesi
9.5.3. Kurutma fırınları
9.5.4. Parke yan makinesi
9.5.5. Parke baş makinesi
9.6. Hammadde Temini ve Çeşitleri
9.6.1. Kayın
9.6.2. Meşe
9.7. Üretim Kapasitesi ve Çeşitleri
9.8. Kazak Parke Fabrikasının Hedefleri
KAYNAKLAR

1. ÇAĞATAY, K., GÜRBÜZ, S., “Ahşap parkeler”, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğrencilerinin Mezuniyet Ödevi ANKARA 1992.
2. FLOOR LİNE Laminant Parkenin tanıtım Broşürü. ANKARA 1999.
3. KANTAY, R. “Parkelik Ağaç Malzemenin Kurutulması”. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 36, Sayfa 53-69.
4. ASLAN, S. “Odun Anatomisi” H. Ü. Mesleki Teknoloji Yüksek Okulu Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü. ANKARA, 1994.
5. DEMETÇİ, E. Kereste, “Ambalaj ve Parke Endüstrisinin Hammadde, Üretim Teknolojisi, Pazarlama Sorunları ve Çözüm yolları”, Odun Kökenli Ürün Sanayii ve Sorunları, MPM Yayınları : 332, Sayfa 275-289, 1984.
6. Orman Ürünleri Ahşap Dergisi, Parke Niçin Şişer ?, Niçin Zeminden Ayrılır ? Ocak, Sayı 5, Sayfa 58-69.
7. Orman Ürünleri Ahşap Dergisi, Parke Yapıştırıcıları, Ocak, Sayı 4, Sayfa 22–32, 1994.
8. T.S. 5204 / Nisan 1987, Masif Ahşap Parkeler ve Parke Taslakları-Terimler ve Tarifler, T.S.E., ANKARA 1987.
9. KAZAK PARKE Fabrikasında yapılan araştırma çalışmalarında toplanan bilgiler,, AKÇAKOYUN 2000.
10. AFYONLU, S., A. Ağaçişleri Takım ve Makine Bilgisi, Sayfa 318 - 323 İSTANBUL 1981.
Resim
AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız...

Cevapla