Türkiye'de Bilgisayar Destekli Eğitim

Mobilya Bölümü ili ilgili döküman , makale gibi paylaşımlarınızı bu başlık altında yapabilirsiniz...

Moderatör: Alıntı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
gurcanaydin
Kurucu
Mesajlar: 428
Kayıt: 02 Kas 2016, 13:54
Konum: Bursa
İletişim:

Türkiye'de Bilgisayar Destekli Eğitim

Mesaj: # 729Mesaj gurcanaydin
23 Kas 2019, 16:29

Computer Aided Education
bilgisayar_destekli_egitim.jpg
bilgisayar_destekli_egitim.jpg (117.11 KiB) 728 kere görüntülendi
Gizli İçerik
Bu dökümanın tamamını göre bilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.Üye olmak için
   Tıklayınız....


İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. OKULLARDA TEKNOLOJİ TARİHİ
3. BİLGİSAYARIN TARİHİ GELİŞİMİ
4. ÜRÜN OLARAK TEKNOLOJİ
4.1. Donanım ile İlgili Hususlar
4.2. Mikro Bilgisayarlar
5 ÜRÜN OLARAK TEKNOLOJİ
5.1. Yazılım İle İlgili Hususlar
5.1.1. Yazılım
6. DONANIM BİLGİ VE BECERİLERİ
7. YAZILIM BİLGİ VE BECERİLERİ
8. BİLGİSAYAR KULLANIMINA BAĞLI OLARAK OKUL VE ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞEN ROLLERİ
8.1. Gelecek Teknoloji ve Eğitim
8.2. Eğitim Bilgisayar ve Öğretmen
8.2.1. Ülkemizde bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılamamasındaki eksiklik.
8.2.2 Bilgisayarın eğitimde kullanımı
9. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLER
9.1. Fransa Modeli
9.2. Danimarka Modeli
9.3. İngiltere Modeli
9.4. Japonya Modeli
9.5. Kanada Modeli
9.6. Rusya Modeli
9.7. A.B.D
10. TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN BAŞLATILMASI İLE İLGİLİ TERCİHLER
11. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖNCELİKLER
11.1. Müfredat Programı
11.2. Eğitim Yazılımları
11.3. Öğretmenlerin Eğitimi
11.4. Donanım
11.5. Bakım ve Onarım
12. ÜLKEMİZDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI
12.1. Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Öneriler
12.2. Yeni Yapılacak Araştırmalar İle İlgili Öneriler
13. EĞİTİM ÖĞRETİM VE BİLGİSAYAR
13.1. Klasik Eğitim Sistemi
13.1.1. Öğrencinin öğrenmeye hazır olması
13.1.2. Öğretmenin durumu
13.1.3. Öğrenim ortamı
13.2. Bilgisayarın Eğitimdeki Rolü
13.2.1. Öğretimde bilgisayar kullanımı
13.2.2. Eğitim kurumlarının yönetiminde bilgisayar kullanımı
13.2.3. Ders dışı etkinliklerde bilgisayar kullanımı
13.3. Bilgisayar Destekli Eğitimin Sağladığı Yararlar
13.3.1. Öğrenme hızını yükselmesi
13.3.2. Öğretimin güvenli olması
13.3.3. Öğretimde esneklik
13.3.4. Tekrar olanağının sağlanması
13.3.5. Öğrencilere yetenek ve sorumluluklarının kazandırılması
13.3.6. Öğrenmede yapılan yanlışların düzeltilmesi
13.4. Öğretimde Kullanılan Bilgisayarlar
13.4.1. Büyük bir ekrana bağlı bir bilgisayarla öğretim
13.4.2. Her öğrenciye bağımsız bir bilgisayar tahsis edilerek öğretim
13.4.3. Ana bilgisayara bağlı akılsız terminak. şeklindeki bilgisayarlarla öğretim
13.4.4. Bir iletişim ağı ile birbirine bağlı bilgisayarlar
14. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANINDA KULLANIMI
14.1. Mesleki Teknik Eğitime Giriş
14.2. Türkiye de Mesleki Teknik Eğitim
14.3. Erkek Teknik Öğretim Okulları
15.MESLEKİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANINDA ÖRNEK KULLANIMI
15.1. A.B.D. IVE Lig Modeli
15.1.1. IVE Lig Modeli
15.1.1.1 Bilgi iletişimi
15.1.1.2 Multimedya
15.1.3. Bilgi hizmetleri
15.2.Avustralya: İşyerinde Öğrenme
15.3.Avrupa Topluluğu

KAYNAKLAR
1. BAYRAM, S. Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları Göztepe-İstanbul, 1999
2. GÖKOZAN, H. D.P.Ü Simav Teknik Eğitim Fakültesi Ders notları,.1997.
3. İ.T.Ü İşletme Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim kurs notları İstanbul, 1991.
4. METARGEM (Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi)Türkiye de Bilgisayar Destekli Eğitim, 1991.
5. Milli Eğitim Vakfı Dergisi,Ocak-Şubat- Mart, Sayı-34,1996.
6. Milli Eğitim Vakfı Dergisi Nisan- Mayıs- Haziran, Sayı-127, 1995.
7. ŞİMŞEK, H. Eğitim Felsefesi Seminer Ödevi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E.P.Ö Bölümü ESTT Ana Bilim Dalı, 1996.


KISALTMALAR
ANTA : Australian National Training Autharity.
AT: Avrupa Topluluğu.
BDE : Bilgisayar Destekli Eğitim.
BDO : Bilgisayar Destekli Okullar.
BDÖ : Bilgisayar Destekli Öğretim.
IVE LIG : Integrated Vocational Education Leag (Bütünleşmiş Mesleki Öğrenim Kümesi)
KOBİ : Küçük ve Orta Boy İşletmeler.
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı.
MGEP : Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.
METARGE : Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi.
MEP : Mikroelektronik Eğitim Programı.
MİB : Merkezi İşlem Birimi.
PC : Personal Computer (Kişisel Bilgisayar).
VECCI : Victorion Emloyırs Chamber of Commerce and Undustry.
VECO : Vocational Education Coordinators On-Line
SÖZLÜK
Ameliye : İş yapma, uygulamaya geçme.
Formalize : Kalıba sokma, belli bir şekle sokma.
İnformal : Gayri-resmi.
İnformatik : Bilişim, bilgi alışverişi.
İnteraktif . Etkileşim, İleri derecede aktif.
Kalifikasyon : Özellikle ilgili, kalite ile ilgili.
Kalitatif : Özellik, nitelik, kalite.
Kiosk . Telefon kulübesi.
Kuram : Teori, nazariye.
Oryantasyon : Uyum.
Opsiyon : Seçenek, alternatif.
Otomasyon : Makinalaşma, otomatik hale gelme.
Sav : Tez, ileri sürülen düşünce.
Simulasyon : Benzetişim.
Spesifikasyon : Özel alan ile ilgili.
Spesifik : Özel alan, özel.
Ütopya : Ulaşılması istenilen hayal.


Resim
AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız...

Cevapla