Vernik Çeşitleri ve Özellikleri

Mobilya ve Dekorasyon bölümü ile ilgili makaleleri bu başlık altında paylaşabilirsiniz...

Moderatör: Alıntı

Kullanıcı avatarı
gurcanaydin
Kurucu
Mesajlar: 738
Kayıt: 02 Kas 2016, 13:54
Konum: Bursa
İletişim:

Vernik Çeşitleri ve Özellikleri

Mesaj: # 733Mesaj gurcanaydin
23 Kas 2019, 16:35

https://docs.google.com/document/d/1vVB ... sp=sharing

İÇİNDEKİLER
1.GİRİŞ
2. VERNİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
3. VERNİK TÜRLERİ
4. SELÜLOZİK VERNİKLER
4.1. Selülozik Vernikleri Meydana Getiren Elemanlar
4.1.1. Selülozik bileşen
4.2. Çözücüler
4.2.1.Aktif Çözücüler
4.2.2. Yardımcı çözücüler
4.2.3. Seyrelticiler
4.3. Modifiye Elemanlar
4.3.1. Reçineler :
4.3.2. Plastifiyanlar
4.3.3. Plastifiyanların Değerlendirilmesi
4.4.Selülozik Verniğin Özellikleri
4.5. Selülozik Vernik Çeşitleri
4.5.1. Selülozik Dolgu Verniği
4.5.2. Işıktan Koruyucu Astar Vernik
4.5.3. Selülozik Parlak Vernik
4.5.4. Selülozik Mat Vernik
4.6.Standartlar Ve Sonuçlar
4.7. Emniyet Tedbirleri
4.8. Muhafazası
4.9. Depolanması
4.10. Satış Birimleri
5. SENTETİK VERNİKLER
5.1. Sentetik Sistem Bağlayıcılarında Kullanılan Yağlar
5.2. Sentetik Vernikleri Meydana Getiren Elemanlar
5.2.1. Alkidler
5.2.1.1. Strenal alkid
5.2.1.2. Üretan alkid
5.2.1.3. Epoksi ester
5.3. Kurutucular
5.4. Çözücüler
5.5. Sentetik Verniklerin Üretilmesinde Kullanılan Gereçler
5.5.1. Vinilklorür
5.5.2. Polivinilklorürasetat
5.5.3. Polivinilasetat
6. ASİT SERTLEŞTİRİCİ VERNİK
6.1.Yarı Kondensasyon
6.2. Tam Kondensasyon
6.3. Asit sertleştiricili verniğin özellikleri
6.4. Asit Sertleştirici Vernik Üretiminde Kullanılan Yapay Reçineler
6.4.1. Fenol Yapay Reçine
6.4.2. Melamin Yapay Reçine
6.4.3. Üre Yapay Reçine
7. POLİÜRETAN VERNİKLER
7.1. Poliüretan Verniklerde Sınıflandırma
7.1.1. Yağ Modifiyeli Poliüretanlar
7.1.2. Nem Kürlenmeli Poliüretanlar
7.1.3. Bloke sistemli poliüretanlar
7.1.4. Ön Polimer +Katalizör Sistemli Poliüretanlar
7.1.5. Çift Kompenentli Poliüretanlar
7.2. Tek Bileşikli ( Yağ Alkidli Poliüretan ) Vernik
7.3. Poliüretan Vernik Çeşitleri
7.3.1. Poliüretan Dolgu Verniği
7.3.2. Poliüretan Parlak Vernik
7.3.3. Mat Poliüretan Vernik
7.3.4. İpek Matı Poliüretan Vernik
7.4. Poliüretan Verniğinin Özellikleri
8. POLİESTER VERNİK
8.1. Kimyasal Yapı
8.2. Sertleştirici
8.3. Hızlandırıcı
8.4. Diğer Elemanlar
8.4.1. Parafin
8.4.2. Reaksiyon Durdurucular
8.4.3. Alev Önleyiciler
8.4.4. Tiksotropy ( Koyulaştırıcı )
8.4.5. Dolgu Maddeleri
8.5. Poliester Verniğin Genel Özellikleri
8.6. Poliester verniğin zımparalanması
9. İSPİRTOLU VERNİK
9.1. İspirtolu Verniğin Özellikleri
9.2. Standartlar Ve Sonuçlar
9.3. Emniyet Tedbirleri
10. YAĞLI VERNİK
10.1. Yağlı Vernik Üretiminde Kullanılan Gereçler
10.2. Kolofonyum Reçinesi
10.3. Kopal Reçinesi
10.4. Bernstein Reçinesi
10.5. Dammar Reçinesi
10.6. Eritici Ve Kurutucular
10.7. Yağlı Verniğin Ağaç Malzemeye Sürülmesi
10.7.1. Gözenek doldurma
10.7.2. Vernik Sürme
10.7.3. Zımparalama Ve Parlatma
10.8.Yağlı Verniğin Özellikleri
10.9. Markaları ve Çeşitleri
10.10. Depolanması
10.11. Satış Birimleri
11. SU BAZLI VERNİKLER
11.1. Su Bazlı Renklendirici Boya Pastaları Dolgu ve Son Kat Vernikleri
12. RADYASYON KÜRLENMELİ VERNİKLER
12.1. UV Sisteminin Avantajları
12.2. Sonuç
12.3. UV Proses Üçgeni
13. VERNİKLERİN ERİTİCİ VE İNCELTİCİ SIVILARI
13.1. Tinerler
13.1.1 Sentetik Tiner
13.1.2. Selülozik Tiner
13.2. Terebentin
13.2.1. Saf Terebentin
13.2.2 Sentetik Terebentin
14.VERNİK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ŞEKİLLER
Şekil 2.1. Kurutma sistemlerine göre verniklerin tasnifi
Şekil 8.1. Poliester reçine
Şekil 12.1 UV Proses üçgeni
Şekil 13.1. Karışım sıvılarda zararlılık etkisi
Şekil 14.1. Vernik sistemlerinin karşılaştırılması

SÖZLÜK
Absorbsiyon : Tutma
Adezyon : Yan yana duran veya sürtünen cisimlerden bazılarının molekülleri arasındaki çekim kuvveti
Alkid reçine : Bir tür yapay reçine
Alifatik hidrokarbonlar : Doymuş-doymamış hidrokarbonların bir arada bulunmasına denir.
Benzol : Benzin veya tolüen karışımı zehirli sıvı. Reçineleri eritir.
Desmodor : Poliüretan verniğin ikinci elemanı. Sertleştirici olarak kullanılır.
Difonksiyonel : Fonksiyonel olmayan
Ester : Bir asitle bir alkilden (alkol ) oluşan bileşik
Gomlak : Cila yapımında kullanılan, ispirtoda eriyen bir tür doğal reçine
Güderi : Geyik derisinden yapılmış yumuşak ve mat meşin
İzosiyonat : Asit iyonlarına ayrışan bir bileşik
İyot : Tuz, kimyasal madde
Katalizör : Kimyasal olayları etkileyen, genellikle olayı hızlandıran özellikteki cisimlere verilen ad
Keton : Kimyasal bileşik
Kombinasyon : Bütünleştirme, bir araya getirme
Kompenent : Birden fazla eleman halinde satılan ve kullanılacağı zaman elemanları birbirine karıştıran vernik ve boyalardaki elemanlara verilen ad
Kondansasyon : İki molekül, aralarından küçük ve polar bir molekül ayrılarak birleşir ve daha büyük bir molekül meydana gelirse buna denir.
Kriter : Özellik, şartlar
Lake : Selüloz boyası ile boyanmış ve selüloz verniği ile dayanıklı hale getirilmiş örtücü koruyucu katman
Laktik asit : Doğal olarak bulunan bir bileşik
Lineer : Doğrusal
Mukavemet : Direnç karşı koyma
Nitroselüloz : Arı selülozun, nitrik asit ve sülfürik asit karışımı ile etkilenmesi sonucu elde edilen selüloz esteri. Selüloz verniği temel gereci
Oksidasyon : Maddelerin ë vererek yükseltgenmesi
Peroksit : Moleküllerinde yan yana iki oksijen atomu bulunduran bileşiklerdir.
Poliester : Poliester reçineden üretilen kimyasal tepkime ile kuruyan reçine
Polimerizasyon : Küçük moleküllerin büyük molekül oluşturması
Poliüretan : Aynı adlı vernik üretiminde kullanılan bir tür yapay reçine
Reaksiyon : Tepkime
Reçine : Çam türü ağaçların reçine keselerinde bulunan, sakız benzeri koyu sıvı. Havada kurur ve sertleşir.
Redoks : Maddelerin ë vermesi ve alması olaylarının birlikte olduğu denklem
Selüloz : Bitkilerde göze zarının temel bölümünü oluşturan, kimya bakımından alkol görevli madde,
Sentetik : Viniklorür, polivinilklorürasetat, polivinilasetat, gibi maddelerden hazırlanan karışım.
Skatif : Kurşunoksit, kobaltoksit, manganoksit gibi oksijen yüklü kurutucu gereçlerin, uygun sıvılardaki eriyiği
Silikat : Bileşik kökü

Stabilizatör : Bir kimyasal olayı veya gereci, istenilen aşamada ve özellikte tutmak, kararlı duruma getirmek için kullanılan kimyasal etkili yardımcı eleman.
Triol : Üç bağın etkileşimi ile elde edilen bileşik
Vinilasetilen : Asetilenden total sentez ile üretilen bir maddedir.
KAYNAKLAR
1. SÖNMEZ. A. Ağaçtan yapılmış mobilya da üst yüzey işlemlerinde kullanılan verniklerin Önemli Mekanik, Fiziksel ve Kimyasal Etkilere Karşı Dayanıklılıkları, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1989.
2. ÖZDEN. F. Ağaç işleri teknolojisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara 1969.
3. ÇAKIRER. N. Ağaç yüzeylerde kullanılan verniklerin su ile eritilen ağaç boyalarının renginde yaptığı değişiklikler, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1994.
4. BULUT. H. Ağaç işleri endüstrisinde kullanılan verniklerin soğuk suya karşı dayanıklılıkları, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1996.
5. ŞANIVAR. N. Ağaç işleri üst yüzey işlemleri, MEB Yayınları, İstanbul, 1997.
6. TÜZÜN. C. Organik Kimya, Palme Yayınları, Ankara, 1992.
7. Dewilüx Mobilya Sistemleri Kitabı, İzmir, 1993.
8. DYO İnşaat Boyaları Kitabı, İzmir
9. Polisan, Teknik Bülten, Parke Verniği, Polisan Kimya Sanayi AŞ ,Gebze, 1992.
10. Akzo Nobel Boya ve Vernik Sanayii,Teknik Bülteni, İzmir, 1998.
Resim
AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız...